اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 911
تعداد پذیرش 162
تعداد پذیرش بدون داوری 36
تعداد عدم پذیرش 563
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 266

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 74
تعداد مقالات 667
تعداد مشاهده مقاله 555363
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 515334
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 27 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 136 روز
متوسط زمان داوری 50 روز
متوسط زمان پذیرش 464 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 331 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 128 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 42 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 18 %