پیشنهاد سیاستی برای مدیریت بدهی در برنامه هفتم توسعه

رضا زمانی؛ مسعود مجیدی

دوره 22، شماره 87 ، دی 1401، ، صفحه 193-223

https://doi.org/10.22054/joer.2023.70476.1098

چکیده
   مدیریت بدهی‌ها به عنوان یکی از ابعاد مهم سیاست مالی در کشورهای دنیاست و با توجه به حساسیت بدهی‌ها و امکان شکل‌گیری بحران بدهی یا تاثیرات منفی آن بر رشد اقتصادی به صورت مداوم در دستور کار سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه بدهی بخش عمومی هم می‌تواند تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی بگذارد و هم می‌تواند عامل تهدید ...  بیشتر

استفاده از روش پیمایش هزینه‌های بودجه خانوار برای برآورد فرار مالیاتی اصناف خوداشتغال در ایران

رضا زمانی؛ سپیده محسن پوریان

دوره 21، شماره 83 ، دی 1400، ، صفحه 75-118

https://doi.org/10.22054/joer.2022.63151.997

چکیده
   هدف این پژوهش، استفاده از روش پیمایش هزینه‌های بودجه خانوار برای برآورد فرار مالیاتی اصناف خوداشتغال در ایران است. از میان اصناف خوداشتغال، صنف دندان‌پزشکان به عنوان نمونه انتخاب شده است و با توجه به محدودیت‌های موجود در سطح اطلاعات در دسترس  مبنای محاسبه پیمایش هزینه‌های بودجه خانوار کشور در سال 1395 انتخاب شده است. در مرحله ...  بیشتر

اثر متغیرهای اقتصادی- اجتماعی بر تقاضای نان با استفاده از الگوی AIDS

علی اصغر سالم؛ رضا زمانی؛ نگین سادات فقیهی

دوره 19، شماره 74 ، مهر 1398، ، صفحه 81-110

https://doi.org/10.22054/joer.2019.11247

چکیده
  در این مطالعه به بررسی اثر متغیرهای اقتصادی-اجتماعی بر تقاضای نان با استفاده از الگوی AIDS و ریزداده‌ها پرداخته شده است. در این مدل از متغیرهای اقتصادی اجتماعی  سن، جنس و وضعیت تاهل سرپرست خانوار، سطح تحصیلات همسر و سرپرست خانوار، بعد خانوار و وضعیت اشتغال و درآمد اعضای خانوار استفاده شد. متغیر مجازی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ...  بیشتر