کلیدواژه‌ها = توزیع درآمد
تعداد مقالات: 14
1. تاثیر تغییرات قیمت‌های نسبی بر نابرابری توزیع درآمد در ایران

دوره 18، شماره 71، زمستان 1397، صفحه 1-19

10.22054/joer.2018.9827

سهیلا پروین؛ مهنوش عبدالله میلانی؛ وحید رضائی


4. تأثیر شهرنشینی بر سرعت همگرایی توزیع درآمد شهری و روستایی در استان‌های منتخب کشور ایران (با رویکرد اقتصاد سنجی فضایی)

دوره 15، شماره 57، تابستان 1394، صفحه 109-140

علیرضا شکیبایی؛ زهرا کمال‌الدینی؛ فاطمه طالقانی؛ محمدرضا احمدی‌نژاد


5. رشد اقتصادی و طبقه متوسط

دوره 15، شماره 56، بهار 1394، صفحه 1-42

سهیلا پروین


6. بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر رشد و توزیع درآمد در مناطق مختلف ایران

دوره 12، شماره 47، زمستان 1391، صفحه 97-122

مهدی صادقی شاهدانی؛ اکبر کمیجانی؛ محمد هادی زاهدی وفا؛ محمد غفاری فرد


7. ارتباط بین شاخص توزیع درآمد و شاخص سلامت در ایران

دوره 11، شماره 41، تابستان 1390، صفحه 137-158

جمشید پژویان؛ ویدا واعظی


8. بررسی تأثیر توسعه مالی بر توزیع درآمد در ایران

دوره 11، شماره 40، بهار 1390، صفحه 1-29

علی قنبری؛ مجید آقایی؛ مهدیه رضا قلی زاده


9. بررسی تأثیر سیاست‌های مالی بر‌توزیع درآمد در ایران

دوره 11، شماره 40، بهار 1390، صفحه 31-48

عباس عصاری آرانی؛ لطفعلی عاقلی؛ سعید شفیعی؛ میثم رسولی میر


11. ارزیابی آثار جهانی شدن بر فقر (مطالعه موردی: کشورهای در حـال تـوسعـه)

دوره 10، شماره 36، بهار 1389، صفحه 223-254

علی حسن‌زاده؛ مسعود فوز مسلمیان


12. تأثیر کاهش نرخ تعرفه کالاهای وارداتی بر سطح اشتغال و توزیع درآمد بین خانوارهای شهری و روستایی

دوره 9، شماره 35، زمستان 1388، صفحه 89-111

محمدمهدی برقی اسکویی؛ حسین صادقی سقدل؛ داود بهبودی


13. بررسی رابطه توزیع درآمد و تقاضای پول در ایران

دوره 7، شماره 25، تابستان 1386، صفحه 75-99

احمد جعفری صمیمی؛ زهرا علمی؛ علی صادق‌زاده یزدی


14. بررسی رابطه بلندمدت بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران

دوره 5، شماره 18، پاییز 1384، صفحه 113-137

محمد حسین مهدوی عادلی؛ علی رنجبرکی