تاثیر رشد اقتصادی بر فقر: مطالعات تطبیقی برنامه اول و سوم توسعه

محمد رضا زارع چمازکتی؛ زهرا کریمی موغاری؛ شهریار زروکی

دوره 22، شماره 85 ، تیر 1401، ، صفحه 95-118

https://doi.org/10.22054/joer.2023.71903.1111

چکیده
   با توجه به اصول 29، 31 و 43 قانون اساسی ایران، یکی از اهداف آرمانی جمهوری اسلامی، مقابله با فقر و نابرابری اقتصادی و اجتماعی در کشور می‌باشد و برای این منظور دو استراتژی به طور موازی پس از انقلاب دنبال شده است.  یکی از این استراتژی‌ها گسترش و کمک‌های جانبی دولت برای مبارزه با فقر و محرومیت بود. در این زمینه، دولت سیاست‌ها و برنامه ...  بیشتر

آثار رفاهی تحریم‌های اقتصادی (مطالعه موردی ایران)

سهیلا پروین؛ عباس شاکری؛ سمانه ناصری

دوره 22، شماره 84 ، فروردین 1401، ، صفحه 11-38

https://doi.org/10.22054/joer.2022.68460.1071

چکیده
   تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری کم هزینه، جایگزین اقدامات نظامی با هزینه‌های مالی، سیاسی و انسانی بالا است. بسته به درجه وابستگی اقتصاد هدف به دنیای خارج، درجه همکاری جامعه بین‌الملل با تحریم‌کنندگان و توانایی بالقوه جایگزینی تولید داخلی با واردات، شدت اثرات تحریم متفاوت خواهد بود. اگر عرضه داخلی از کشش‌پذیری کافی برخوردار باشد، ...  بیشتر

بررسی اثرات توسعه مالی بر فقر نسبی درمناطق شهری ایران: شواهدی از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR)

سید مسیح مولانا؛ عباس نجفی زاده؛ احمد سرلک؛ غلامعلی حاجی

دوره 20، شماره 77 ، تیر 1399، ، صفحه 129-162

https://doi.org/10.22054/joer.2020.12080

چکیده
  هدف مقاله حاضر بررسی اثرات توسعه مالی بر فقر در مناطق شهری ایران می باشد. در این مطالعه به منظور بررسی هرچه دقیقتر توسعه مالی بر فقر از شاخص‌هایی از توسعه مالی مبتنی بر بازار سهام و بازار پول توامان استفاده شده است. به منظور آزمون رابطه بین متغیرها از مدل رگرسیون انتقال ملایم برای دوره زمانی 1396 – 1368 استفاده شده است. نتایج حاصل از ...  بیشتر

شناسایی عوامل موثر بر تامین مالی خرد در ایران

محمد‌جواد محقق‌نیا؛ علی اکبری باوفا گلیان

دوره 17، شماره 65 ، تیر 1396، ، صفحه 199-222

https://doi.org/10.22054/joer.2017.7851

چکیده
  برنامه‌های تامین مالی خرد در نیمه دهه 1980 پدیدار شد، بنابراین، می‌توان تامین مالی خرد را یک پدیده نوظهور دانست. علت ظهور و گسترش سریع تامین مالی خرد می‌تواند نتایج ضعیف استراتژی‌های قبلی توسعه و به‌طور خاص استراتژی‌های مربوط به توسعه مالی باشد. در این تحقیق با کمک پرسشنامه دلفی سه بعدی به شناسایی عوامل موثر بر تامین مالی خرد در ...  بیشتر

تعیین‏ کننده ‏های فقر ‏خانوارهای شهری ایران در سال 1388 کاربرد مدل داده‏ های تابلویی با متغیر وابسته محدود

سمانه ابراهیم پور؛ زهرا میلا علمی

دوره 13، شماره 49 ، تیر 1392، ، صفحه 101-116

چکیده
  نخستین قدم در راه مبارزه با فقر و برنامه‏ریزی‏های مناسب برای کاهش آن، شناسایی عوامل اثرگذار بر فقر خانوارهاست. در راستای اهمیت موضوع، در این مطالعه، با استفاده از ریزداده‏های طرح هزینه ـ درآمد خانوارهای شهری کشور در سال 1388 و مدل اقتصادسنجی، عوامل مؤثر بر فقر شناسایی می‌شود. در این مطالعه از مدل داده‏های تابلویی با متغیر وابسته ...  بیشتر

ارزیابی آثار جهانی شدن بر فقر (مطالعه موردی: کشورهای در حـال تـوسعـه)

علی حسن‌زاده؛ مسعود فوز مسلمیان

دوره 10، شماره 36 ، فروردین 1389، ، صفحه 223-254

چکیده
  جهانی شدن یا ادغام اقتصادی جوامع در سیر تجارت، سرمایه‌گذاری مالی اطلاعات، و جریان نیروی کار امری گریزناپذیر در جهان امروز محسوب می‌شود، در این چهارچوب، مجموعه‌ای از عقاید قابل قبول و مستدل وجود دارد که بیان می‌کند جهانی شدن منجر به اقتصادی با ثبات برای کشورهای فقیر و در حال توسعه و درنهایت ارتقای رفاه اقتصادی و رشد آنها خواهد شد؛ ...  بیشتر

اندازه‌گیری شاخصهای فقر براساس عملکرد تغذیه‌ای خانوارهای ایرانی

فرهاد خداداد کاشی؛ خلیل حیدری

دوره 9، شماره 34 ، مهر 1388، ، صفحه 205-231

چکیده
  فقر مقوله‌ای است جهانی که هم کشورهای در حال توسعه و هم کشورهای توسعه یافته نسبت به آن نگرانی دارند. علاوه بر این، سازمانهای بین‌المللی برای کاهش آن تلاش می‌کنند. قانون اساسی ایران و سندهای قانونی الزام‌آوری همچون سند چشم‌انداز و قانون برنامه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر کاهش فقر در ایران تأکید دارند. در این مقاله شاخصهای فقر در ...  بیشتر

بررسی وضعیت فقردر مناطق شهری و روستایی استان فارس

خسرو پیرائی؛ محمدرضا شهسوار

دوره 9، شماره 34 ، مهر 1388، ، صفحه 233-264

چکیده
  استان فارس با دارا بودن حدود 5/6 درصد از کل جمعیت کشور و وسعت جغرافیایی قابل توجه و امکانات و قابلیتهای مناسب اقتصادی- اجتماعی همواره با کاستیها و محرومیتهایی روبرو بوده است. بنابراین آگاهی از وضعیت فقر در مناطق شهری و روستایی استان می‌تواند زمینه‌ساز مناسبی به منظور سیاستگذاریهای کوتاه مدت و بلند مدت در امر توسعه استان باشد. با در ...  بیشتر