1. تحلیل تاثیر عوامل بنیادی و متغیرهای نهادی بر صادرات کشورهای نوظهور (2015-2000): آموزه‌ای برای اقتصاد ایران

علی سرخوش سرا؛ خدیجه نصرالهی؛ کریم آذربایجانی

دوره 20، شماره 77 ، تابستان 1399، ، صفحه 29-65

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2020.12077

چکیده
  یکی از عوامل مهم دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، افزایش صادرات است که مهم‌ترین هدف از سیاست‌گذاری در بخش تجارت خارجی را نیز تشکیل می‌دهد. در این میان کشورهای نوظهور توانسته‌اند در سال‌های اخیر موفقیت‌های چشمگیری را در این زمینه به دست آورند. بنابراین، الگوسازی تجارب این کشورها می‌تواند در افزایش صادرات کشور ایران نیز موثر ...  بیشتر

2. بررسی تأثیر قاچاق منسوجات بر بهره‌وری در صنعت نساجی و پوشاک ایران (1386-1375)

فرهاد خداداد کاشی؛ هانیه فیروز جنگ

دوره 13، شماره 49 ، تابستان 1392، ، صفحه 49-74

چکیده
  واردات غیر‌قانونی (قاچاق) کالا به کشور، از موانع رشد اقتصادی کشور است. واردات قاچاق از چالش‌های جدی برای کارآفرینی، افزایش ظرفیت تولید و توسعه صنعت در کشور به شمار می‌آید. از جمله صنایعی که رشد تولید آن از واردات قاچاق بسیار متأثر شده، صنایع نساجی کشور است. واردات غیر‌قانونی محصولات نساجی و پوشاک، بهره‌وری پایین، فرسوده بودن ماشین‌آلات، ...  بیشتر