ارتباط بین ریسک سیستماتیک و مالیات بر درآمد شرکت‌ها (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران)

ایوب ابوذری؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ رضا طالبلو

دوره 14، شماره 54 ، مهر 1393، ، صفحه 101-132

چکیده
  مالیات بر درآمد شرکت‌ها، سهم عمده­ای از درآمد­های مالیاتی را شامل می­شود و از سویی، ریسک­های سیستماتیکی که شرکت‌ها با آن مواجه هستند، مالیات پرداختی را تحت تأثیر قرار می­دهد.در این مقاله ارتباط مالیات بر درآمد شرکت‌ها با ریسک سیستماتیک، سود قبل از مالیات و سود انباشته ابتدای دوره 283 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران از سال ...  بیشتر