سنجش آثار شیوع ویروس کووید- 19 بر تولید و اشتغال اقتصاد ایران

اسفندیار جهانگرد؛ جمال کاکایی

دوره 21، شماره 80 ، فروردین 1400، ، صفحه 47-77

https://doi.org/10.22054/joer.2021.52995.872

چکیده
   کووید-19 در اواخر سال 2019 در اکثر کشورهای جهان فراگیر شد. علاوه بر تلفات انسانی (ابتلا و مرگ‌ومیر)، اقتصاد کشورها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. براساس آمار صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی جهان در سال 2020 میلادی حدود 5/3 درصد منفی بوده است. با وجود آنکه تولید ناخالص داخلی ایران در این سال حدود 5/1 درصد مثبت بوده است، اما آثار این همه‌گیری ...  بیشتر

سنجش ردپای بوم‌شناختی انرژی‌های فسیلی در بخش‌های اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد داده- ستانده

جمال کاکایی؛ علی فریدزاد؛ فرشاد مومنی؛ علی اصغر بانویی

دوره 19، شماره 73 ، تیر 1398، ، صفحه 147-174

https://doi.org/10.22054/joer.2019.10766

چکیده
  یکی از شاخص‌های اساسی برای سنجش وضعیت توسعه پایدار، استفاده از شاخص ردپای بوم‌شناختی است. این مقاله که بر مفهوم ردپای بوم‌شناختی انرژی‌های فسیلی  تمرکز دارد در پی پاسخ به این دو پرسش است، آیا الگوی صادرات و واردات محتوای انرژی‌های فسیلی  کشور، موید مزیت‌نسبی است؟ و اینکه ردپای بوم‌شناختی انرژی‌های فسیلی ایران در سال ۱۳۹۰ ...  بیشتر