بررسی اثرات اجرای سیاست های کلی اصل 44 بر متغیر های کلان اقتصادی با استفاده از رهیافت مدل CGE

داود دانش جعفری؛ محمد مهدی برقی اسگویی

دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، ، صفحه 15-38

چکیده
  بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، جایگاه بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران مشخص گردیده است. مطابق با این اصل ، بسیاری از فعالیتهای مهم اقتصادی از قبیل مخابرات، تأمین نیرو، کشتیرانی، هواپیمایی، راه آهن و غیره بایستی توسط بخش دولتی اداره گردد و بخش خصوصی شامل فعالیتهای مکمل بخش دولتی میباشد. از اینرو به عقیده بسیاری از اقتصاددانان ...  بیشتر

مقایسه تطبیقی انحصار و تمرکز در برخی از صنایع کشور

میرطاهر پورپرتوی؛ داود دانش جعفری؛ اسدالله جلال آبادی

دوره 9، شماره 35 ، دی 1388، ، صفحه 129-154

چکیده
  کارایی و تخصیص بهینه منابع به عملکرد رقابتی بازارها بستگی دارد. برای ایجاد بازارهای رقابتی، حفظ آنها و افزایش کارایی، وجود زمینه‌های مناسب از قبیل تعریف جامع حقوق مالکیت و اعمال آن، کاهش هزینه‌های قراردادی و مبادلاتی، تسهیل جریان اطلاعات در بازارها میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و وجود قوانین تسهیل‌کننده رقابت و ضد انحصار ...  بیشتر