عوامل تعیین‌کننده رکود تورمی در صنایع کارخانه‌ای ایران

محمدقلی یوسفی؛ بهمن خادم

دوره 17، شماره 66 ، مهر 1396، ، صفحه 227-256

https://doi.org/10.22054/joer.2017.8208

چکیده
  بررسی عوامل تعیین‌کننده شرایط رکود تورمی در اقتصاد ایران، هدف مطالعه حاضر است. در این مطالعه از مدل لوجیت با اثرات ثابت و اطلاعات آماری صنایع کارخانه‌ای ایران طبقه‌بندی شده در سه گروه مبتنی بر منابع، صنایع با تکنولوزی پایین و صنایع با تکنولوزی متوسط به بالا طی دوره زمانی ۱3۹۲-۱۳۷۴، تاثیر متغیرهای واردات کالاهای واسطه‌ای، هزینه ...  بیشتر

تخمین بیکاری پنهان در صنایع کارخانه‌ای ایران

محمدقلی یوسفی؛ بهمن خادم

دوره 16، شماره 61 ، تیر 1395، ، صفحه 207-231

https://doi.org/10.22054/joer.2016.5294

چکیده
  هدف این تحقیق تخمین میزان نیروی کار پنهان در صنایع کارخانه‌ای ایران بوده است. برای این هدف از پانلی از 22 صنعت کارخانه‌ای ایران براساس کدهای دو رقمی SIC طی دوره زمانی سال‌های 91-1374، استفاده شده است. حداقل نیروی کار لازم جهت تولید مقدار معین محصول را میزان بهینه اشتغال در نظر گرفته‌ایم. برای محاسبه میزان بهینه اشتغال، ابتدا تابع مرزی ...  بیشتر