نقش اطلاعات چسبنده در پویایی‌های تورم در اقتصاد ایران

مریم همتی؛ مهدی پدرام؛ حسین توکلیان

دوره 16، شماره 60 ، فروردین 1395، ، صفحه 107-151

https://doi.org/10.22054/joer.2016.4203

چکیده
  مطالعات تجربی در زمینه برآورد درجه چسبندگی قیمت در ایران دلالت بر این دارند که تواتر تغییر قیمت در اقتصاد بالاست. به بیان دیگر، قیمت‌ها ماندگاری بسیار پایینی دارند و در اثر اصابت تکانه پولی به سرعت تغییر می‌کنند. این در حالی است که مطالعات تجربی دلالت بر این دارند که تکانه پولی در اقتصاد ایران با تاخیر بر نرخ تورم تاثیر می‌‌گذارد. ...  بیشتر