بررسی رابطه حجم گازهای گلخانه‌ای و تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران (مطالعه موردی دی‌اکسید کربن)

حمید آماده؛ احسان حق‌دوست؛ آرش اعظمی

دوره 9، شماره 35 ، دی 1388، ، صفحه 209-337

چکیده
  بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای گلخانه‌ای و آثار زیست محیطی آنها بخصوص در شرایط کنونی که حجم گازهای گلخانه‌ای در حال افزایش است، از اهمیت قابل توجهی بر خوردار است. در این مقاله رابطة انتشار گاز گلخانه‌ای دی اکسیدکربن و تولید ناخالص داخلی سرانه ایران طی سال‌های 1353 تا 1385 با استفاده از منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC)مورد بررسی قرار گرفت. ...  بیشتر