اثر ریسک‌گریزی فرد در انتخاب پویای سبد مالی بهینه

سید بابک ابراهیمی؛ مسعود باباخانی؛ سمیرا متقی؛ آرمین جبارزاده

دوره 11، شماره 40 ، فروردین 1390، ، صفحه 241-271

چکیده
  آحاد جامعه اقتصادی در زندگی روزمره در حال تصمیم‏گیری برای افزایش مطلوبیت انتظاری خود در سطح معینی از ریسک هستند. به عنوان بخشی از فرآیندهای تصمیم‏گیری، فرد تصمیم‏گیرنده مایل است تا ثروت خود را به‌گونه‏ای تخصیص دهد که حداکثر بازگشت انتظاری به سبد دارایی‏های او تعلق بگیرد. لذا این سوال همواره مطرح بوده است که سبد بهینه دارایی‏های ...  بیشتر