سرمایه گذاری در شرایط نااطمینانی (مطالعه موردی اقتصاد ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای اقتصاد

2 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

کلیدواژه‌ها