تقلب و کلاهبرداری در پردات مالیات بر ارزش افزوده (مورد آفریقای جنوبی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مترجم پژوهشکده امور اقتصادی