حساسیت سرمایه گذاری در واکنش به نرخ سود بانکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب