سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

                                   پژوهشکده علوم اقتصادی                                

  دانشگاه علامه طباطبائی

 

فرم اشتراک فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی

متقاضی محترم

چنانچه مایل به دریافت فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی هستید، می‌توانید فرم زیر را تکمیل و وجه اشتراک را به شماره حساب 2170049002008  و به شماره شبا IR170170000002170049002008نزد بانک ملی شعبه قدس به نام درآمدهای اختصاصی پژوهشکده امور اقتصادی واریز و اصل رسید بانکی را به همراه فرم اشتراک به نشانی تهران- خیابان شهید بهشتی - خیابان احمد قصیر - دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی - پژوهشکده علوم اقتصادی - دفتر فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی  یا به پست الکترونیکی: eri1383@gmail.com , و یا به شماره   88703263 فکس نمایید.

 

 

هزینه اشتراک 4 شماره فصلنامه مبلغ 244000 ریال است.

 

فرم اشتراک

 

نام و نام خانوادگی:                                   نام مؤسسه:

شغل:                                                        میزان تحصیلات:                         رشته تحصیلی:

نشانی:

 

کد پستی:                                تلفن: