اثرتغییرقیمت بنزین بر رفـاه خانـوارها در دهک‌های مختلف درآمدی

پرویز داودی؛ علی اصغر سالم

دوره 6، شماره 23 ، دی 1385، صفحه 15-48

چکیده
  در این پژوهش جهت بررسی آثار تغییر قیمت بنزین در اقتصاد، به محاسبه تغییر رفاه مصرف‌کنندگان دهک‌های مختلف درآمدی، ناشی از افزایش 30 درصدی قیمت بنزین با استفاده از دو معیار «تغییر معادل» و «تغییر جبرانی» طی دوره زمانی 82-1375 پرداخته شد. مدل انتخابی در برآورد معادلات تقاضا، مدل تقاضای تقریباً ایده‌آل و داده‌های مورد استفاده ...  بیشتر

نقش تکانه‌های نفتی در چرخه‌های تجاری اقتصادی ایران

علی طیب‌نیا؛ فاطمه قاسمی

دوره 6، شماره 23 ، دی 1385، صفحه 49-80

چکیده
  ادبیات موجود دربارة نقش نوسانات قیمت نفت بر چرخه‌های تجاری اساساً بر کشورهای واردکنندة نفت تأکید داشته است و مطالعات کمی برای تحلیل اثر تغییرپذیری درآمد نفتی از نقطه‌نظر کشورهای صادرکننده نفت انجام شده است. از این رو در این مقاله نقش تکانه‌های قیمتی نفت بر پیدایش چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از داده‌های فصلی 1382 ـ ...  بیشتر

آزمون تأثیرگذاری سیاست مالی بر رشد اقتصادی

افسانه شفیعی؛ شهزاد برومند؛ احمد تشکینی

دوره 6، شماره 23 ، دی 1385، صفحه 81-112

چکیده
  این مطالعه به بررسی تأثیر سیاستهای مالی دولت بر رشد اقتصادی ایران برای دورة زمانی 82-1338 با استفاده از روش‌های ARDL[1] و VDCF[2]می‌پردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که از میان ابزارهای سیاست مالی دولت، مخارج عمرانی و مالیاتها به ترتیب دارای اثرمستقیم و معکوس معناداری بر رشد اقتصادی هستند، ولیکن مخارج مصرفی اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد.از ...  بیشتر

بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

ریحانه گسکری؛ حسنعلی قنبری؛ علیرضا اقبالی

دوره 6، شماره 23 ، دی 1385، صفحه 113-131

چکیده
  در این مقاله متغیرهای کسری بودجه، کسری تراز بازرگانی، نرخ تورم، نرخ ارز و رابطه مبادلة خارجی، به‌عنوان پایة بی‌ثباتی اقتصاد کلان در نظر گرفته شده است، و با استفاده از روش میانگین متحرک با یک دوره پنج ساله، روند با ثباتی برای متغیرهای مورد نظر برآورد شده است، سپس انحراف از آن به‌عنوان بی‌ثباتی اقتصاد کلان تعریف شده و اثر آنها بر ...  بیشتر

بررسی اقتصاد زیرزمینی از دو روش شکاف درآمد هزینه خانوار و نسبت نقد

علی‌اصغر اسفندیاری؛ فاطمه مهربانی

دوره 6، شماره 23 ، دی 1385، صفحه 133-162

چکیده
  اقتصاد زیرزمینی مجموعه ای از فعالیتهای مولد ارزش افزوده است که در قالب  اقتصاد رسمی تعریف وگنجانده نمی‌شود. فعالیتهای خارج از بازار خانوار و سازمانهای غیر انتفاعی و نیز آن گونه فعالیتهای بازار که به دلایل گوناگون دور از چشم مقامات می‌ماند مجموعه فعالیتهای سازنده اقتصاد زیرزمینی را بوجود می‌آورد. اقتصاد زیرزمینی شامل چهار بخش ...  بیشتر

مطالعه‌ای نظری و کاربردی پیرامون درجة باز بودن تجاری در کشورهای در حال توسعه

علیرضا رحیمی بروجردی

دوره 6، شماره 23 ، دی 1385، صفحه 163-182

چکیده
  در این مقاله درجة بازبودن تجاری،  از طریق آزمون‏های اقتصادسنجی و با استفاده از مدل و آزمون‏های «داوریک» مورد تحقیق قرار می‌گیرد. هدف از این پژوهش، بررسی درجة بازبودن تجاری و رابطة آن با رشد اقتصادی در پاره‏ای از کشورهای درحال توسعه است. برای این‏منظور، از تخمین پانل استفاده می‏شود. در بررسی پانل، تخمین‏های «حداقل ...  بیشتر

صنعت خودروسازی و جایگاه آن در اقتصاد ایران

اسفندیار جهانگرد

دوره 6، شماره 23 ، دی 1385، صفحه 183-206

چکیده
  در این مقاله به منظور اندازه‌گیری اهمیت صنعت خودرو در ایران  از الگوی داده- ستانده و شیوة مطالعة«جنسن و وست» و «وست»استفاده شده است. صنعت خودروسازی ایران  تقریباً از سالهای دهه 30 شمسی شروع شده و با افت و خیزهای  مختلف، در حال حاضر از جایگاه ویژه‌ای از لحاظ پیوندهای بین بخشی  در اقتصاد ایران برخوردار شده است. تلاشهای ...  بیشتر

طراحی‌ سیستم مدیریت پرتفولیوی وامهای بانکی با بهره‌گیری از تکنولوژی داده‌کاوی

علی دیواندری؛ رضا شباهنگ؛ محمد ابراهیم محمد پور زرندی؛ سید رضا موسوی

دوره 6، شماره 23 ، دی 1385، صفحه 207-235

چکیده
  یکی از مهمترین خدمات بانکی اعطای وام و تسهیلات است. از آنجا که فرایند تأمین وجوه برای اعطای تسهیلات، برای بانک هزینه تأمین مالی را به همراه دارد، بنابراین شرایط اعطای وام بایستی هم برای بانک و هم برای سپرده‌گذاران، صرفه اقتصادی داشته باشد. در این مقاله به مدل پرتفولیوی تسهیلات بانکی که بصورت یک سیستم نرم‌افزاری و با بهره‌گیری از ...  بیشتر

مقایسه رابطه ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی با معیارهای حسابداری در بورس اوراق بهادار

رضوان حجازی؛ عارفه حسینی

دوره 6، شماره 23 ، دی 1385، صفحه 237-262

چکیده
  حد اکثرسازی ثروت سهامدار عمده ترین هدف واحد تجاری است.امروزه از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان برترین شاخص ارزیابی عملکرد  داخلی- که شاخصی از افزایش ارزش سهامدار است- یاد می‌کنند.  این شاخص رابطه نزدیکی با شاخص ارزش افزوده بازار دارد. تحقیقات متعددی در سطح بین المللی انجام شده که با این نظر که ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با سایر ...  بیشتر

جهت‌گیری مزیت نسبی برخی از کشورهای تازه صنعتی شده جنوب شرقی آسیا (NICS) و مقایسه آن با ایران

باقر درویشی؛ حشمت اله عسگری

دوره 6، شماره 23 ، دی 1385، صفحه 263-297

چکیده
  رشد سریع کشورهای تازه صنعتی شده طی سالهای اخیر- که در مدت بسیار کوتاهی توانستند رشد بسیار بالایی را تجربه کنند- همگان را به تعجب وا داشته است. رمز موفقیت آنها به روشهای مختلفی تبیین شده است. اهمیت این موضوع ما را بر آن داشت تا با بررسی مزیتهای نسبی  بخشهای مختلف اقتصادی در این کشورها و مقایسه آنها با وضعیت کشور ایران به چند پرسش زیر ...  بیشتر