کلیدواژه‌ها = توسعه مالی
تعداد مقالات: 11
2. بررسی اثرات توسعه مالی بر فقر نسبی درمناطق شهری ایران: شواهدی از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR)

دوره 20، شماره 77، تابستان 1399، صفحه 129-162

10.22054/joer.2020.12080

سید مسیح مولانا؛ عباس نجفی زاده؛ احمد سرلک؛ غلامعلی حاجی


3. نقش توسعه مالی در تبدیل رانت منابع طبیعی به سرمایه خارجی در ایران

دوره 19، شماره 73، تابستان 1398، صفحه 209-208

10.22054/joer.2019.10768

فرزانه احمدیان یزدی؛ محمدعلی ابوترابی


4. بررسی تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی در ایران

دوره 19، شماره 72، بهار 1398، صفحه 105-139

10.22054/joer.2019.10156

طیبه چمن؛ پریسا مهاجری؛ علی عرب مازار یزدی


5. نقش توزیع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در رشد اقتصادی ایران

دوره 18، شماره 69، تابستان 1397، صفحه 133-162

10.22054/joer.2018.8866

جواد طاهرپور؛ تیمور محمدی؛ رضا فردی


7. شناسایی عوامل موثر بر تامین مالی خرد در ایران

دوره 17، شماره 65، تابستان 1396، صفحه 199-222

10.22054/joer.2017.7851

محمد‌جواد محقق‌نیا؛ علی اکبری باوفا گلیان


9. بررسی تأثیر توسعه مالی بر توزیع درآمد در ایران

دوره 11، شماره 40، بهار 1390، صفحه 1-29

علی قنبری؛ مجید آقایی؛ مهدیه رضا قلی زاده


10. تأثیر توسعه مالی و مخارج عمومی بر درآمد ملی ایران: (یک مطالعه اقتصادسنجی)

دوره 9، شماره 35، زمستان 1388، صفحه 15-35

مرتضی سامتی؛ فرشته اشراقی؛ یاسر عباسلو


11. عوامل موثر بر توسعه مالی در نظام بانکداری ایران

دوره 4، شماره 13، تابستان 1383، صفحه 55-88

حسین حشمتی مولایی