بررسی ویژگی‌های زمان ‌متغیر شبکۀ جریان اطلاعات میان شاخص‌های صنایع اصلی در بورس اوراق بهادار تهران

الهام فرزانگان

دوره 23، شماره 88 ، فروردین 1402، ، صفحه 54-86

https://doi.org/10.22054/joer.2024.74718.1145

چکیده
  جریان اطلاعات و تعاملات درون بازارهای مالی تأثیر مهمی بر فرآیند کشف قیمت و انتشار احساسات و ریسک دارد. برای بورس اوراق بهادار تهران به‌‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های بازار سرمایۀ ایران تاکنون پژوهش چندانی در حوزۀ آنتروپی انتقال و پویایی‌های جریان انتقال اطلاعات درون بازار انجام‌ نشده است. در این پژوهش پویایی‌های جریان اطلاعات ...  بیشتر

بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر آن

محمود دانیالی ده حوض؛ حسین منصوری

دوره 12، شماره 47 ، دی 1391، ، صفحه 71-96

چکیده
  این تحقیق در صدد است ضمن بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران، عوامل و مؤلفه­های مؤثر بر ارتقای کارایی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. در راستای اهداف پژوهش، نخست با استفاده از آزمون­های استقلال (آزمون گردش) به بررسی شکل ضعیف کارایی بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازیم. سپس، به‌منظور استخراج عوامل و مؤلفه­های مؤثر بر ارتقای ...  بیشتر

بررسی ارتباط رشد دارایی ها با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

احمد احمدپور؛ امیرحسین عظیمیان معز

دوره 12، شماره 46 ، مهر 1391، ، صفحه 27-42

چکیده
  بررسی و کمی کردن رابطه ریسک و بازده و شناسایی عوامل تأثیر­گذار بر بازده همواره مد نظر پژوهشگران حوزه مالی بوده است. پژوهش­ها نشان می­دهند مدل­های چندعاملی نسبت به مدل­های تک­عاملی از قدرت بالاتری در تبیین بازده سهام برخوردار هستند. فاما و فرنچ (1993) یک مدل سه عاملی شامل پرتفوی بازار، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ...  بیشتر

بررسی رابطه اعتماد بیش از حد سرمایه گذاران انفرادی و حجم مبادلات آنها در بورس اوراق بهادار تهران

غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ اشرف طهرانی

دوره 10، شماره 39 ، دی 1389، ، صفحه 231-253

چکیده
  تئوری اعتماد بیش از حد یکی از نظریههای مطرحشده در زمینه مالی رفتاری است که برای توضیح بخشی از رفتار سرمایهگذاران و نیز بازارهایی که با تئوریهای سنتی مالی ناسازگار میباشند، بکار میرود. بطور خلاصه، براساس این تئوری هرچقدر درجه اعتماد سرمایهگذاران بالاتر باشد، حجم مبادلات آنها بیشتر است. تحقیق حاضر، بمنظور آزمون تئوری فوق در بورس و ...  بیشتر

همبستگی بین نسبت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به سرمایه با نسبت ارزش افزوده بازار ( MVA ) به سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران

علی صالح آبادی؛ احمد احمدپور

دوره 10، شماره 39 ، دی 1389، ، صفحه 255-271

چکیده
  این پژوهش به بررسی همبستگی مثبت و معنیداری بین نسبت ارزش افزوده اقتصادی به سرمایه (EVA/Cap) با نسبت ارزش افزوده بازار به سرمایه (MVA/Cap) در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1379 تا 1386 میپردازد. از رگرسیون خطی برای آزمون فرضیهها استفاده شده است. نتایج بررسی بیانگر وجود ارتباط و همبستگی مثبت و معنیدار بین EVA/Cap با MVA/Cap در تمامی شرکتهای مورد مطالعه ...  بیشتر

تحلیل رفتاری شکل گیری حباب قیمت در بازار سرمایه ( مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران 1387 - 1376 )

سعید صمدی؛ محمد واعظ برزانی؛ محمدرضا قاسمی

دوره 10، شماره 39 ، دی 1389، ، صفحه 273-297

چکیده
  یکی از مباحث اصلی در بازار سرمایه، توضیح نوسانات قیمت در این بازار با استفاده از الگوهای بنیادی است. در دو دهه اخیر برای افزایش توانایی توضیحدهندگی این الگوها، تعدیلاتی در آنها صورت گرفته است. از جمله این تعدیلات، ورود جزء حباب به الگوهای بنیادی برای افزایش توانایی آنها در تشریح نوسانات قیمت است. در این مقاله با استفاده از تعاریف و ...  بیشتر

مطالعه توان متغیرهای حسابداری در پیش‌بینی معیارهای ریسک مدل قیمت‌گذاری آربیتراژ

حمیدرضا وکیلی‌فرد؛ علیرضا زارعی

دوره 9، شماره 34 ، مهر 1388، ، صفحه 113-133

چکیده
       طبق تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ(APT) بازده واقعی سهام شرکت به مجموعه متنوعی از عوامل کلان ریسک اقصادی ومالی، وهمچنین عوامل خاص شرکت یاصنعت وابسته است. حساسیت بازده یک دارایی به تغییرات پیش‌بینی نشده درعوامل کلان ریسک بیانگر معیار ریسک سیستماتیک ورقه بهادار است. درحالت تعادل، بازده پیش‌بینی شده ورقه بهادار تابعی خطی از حساسیتهای ...  بیشتر

بهترین معیار برای ارزیابی عملکرد مالی چیست؟

غلام حسین مهدوی؛ سید مهدی حسینی ازان آخاری

دوره 8، شماره 31 ، دی 1387، ، صفحه 121-146

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش­شده با معیارهای معمول ارزیابی عملکرد از قبیل سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 83-1380 پرداخته است.نتایج پژوهش نشان می­دهد که بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش­شده با سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم، رابطة آماری ...  بیشتر

بررسی الگوی تغییرات فصلی در بورس اوراق بهادار تهران

رضا راعی؛ سعید شیرزادی

دوره 8، شماره 31 ، دی 1387، ، صفحه 147-170

چکیده
  مدیریت مالی جدید با بررسی تئوری بازار کارا، وجود بی‌قاعدگیهای تقویمی را از جمله اثر روزهای معاملاتی هفته، اثر ماههای خاص سال و نیز بی‌قاعدگیهای غیر تقویمی؛ مانند اثر انتشار اولیه سهام و اثر سهام از قلم افتاده را مورد تأکید قرار داده است و از آنها به عنوان بی‌قاعدگیهای تئوری بازار کارا یاد می‌کند. شناسایی و آزمون وجود یا عدم وجود ...  بیشتر

پیش‌بینی ورشکستگی شرکتها با استفاده از مدل لوجیت

محسن دستگیر؛ سید حسین سجادی؛ جواد مقدم

دوره 8، شماره 31 ، دی 1387، ، صفحه 171-189

چکیده
  هدف اصلی این مقاله آزمون تجربی توانایی استفاده از نسبتهای مالی برای پیش‌بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره‌گیری از مدل لوجیت و متغیرهای مورد استفاده جوها نام بوده است. جامعة آماری شامل دو گروه مشمول مادة 141 قانون تجارت و عدم مشمول این قانون است. گروه مشمول مادة 141 قانون تجارت به شرکتهایی اطلاق می­شود ...  بیشتر

ارزیابی توانمندی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه مدل مناسب ارزیابی

اعظم سلیمانی؛ هاشم نیکومرام

دوره 8، شماره 29 ، تیر 1387، ، صفحه 253-279

چکیده
  این تحقیق به دنبال درجه‌بندی و رتبه‌بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای توانایی نسبی تداوم فعالیت (توانمندی مالی) بر اساس مدل زاوگین است. برای این امر، یک نمونه سی تایی شرکتهای ورشکسته (شرکتهایی که دارای زیان انباشته‌ای بیش از 50% سرمایه می‌باشند) و یک نمونه سی تایی از شرکتهای غیرورشکسته در دو مرحله انتخاب ...  بیشتر

بررسی ارتباط و تحلیل اثرات سرمایه گذاریهای منتخب غیربورسی بر جذابیت سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران

علی اصغر انواری رستمی؛ بهروز لاری سمنانی

دوره 7، شماره 27 ، دی 1386، ، صفحه 177-218

چکیده
  این مقاله در پی پاسخ به دو پرسش مهم است. 1. آیا میان سرمایه­ گذاری­های منتخب و عمده غیربورسی و سرمایه ­گذاری در بورس ارتباط معنی­داری وجود دارد؟ 2.  آیا سرمایه­گذاریهای منتخب غیربورسی جاذبیت بورس را تحت تأثیر قرار می­دهد؟ چهار نوع سرمایه­ گذاری مهم غیربورسی 1. سرمایه ­گذاری در محصولات انحصاری دولتی عرضه شده به عموم (سیم­کارت ...  بیشتر

تأثیر رشد اقتصادی بر ساختار مالی و مالکیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی تقوی؛ سید یوسف احدی سرکانی

دوره 7، شماره 25 ، تیر 1386، ، صفحه 197-235

چکیده
  در این پژوهش، روابط متقابل بین رشد اقتصادی و ساختار مالی از یکسو و رشد اقتصادی و ساختار مالکیت شرکتها از سوی دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.هدف از این بررسی، شفاف نمودن جهت ارتباط و معنی دار بودن روابط، بین عوامل یاد شده به منظور بکارگیری نتایج در سیاستگذاریها،تصمیمات و اعمال قوانین محدود کنندة ساختار مالی و نیز ساختار مالکیت شرکتها ...  بیشتر

مقایسه رابطه ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی با معیارهای حسابداری در بورس اوراق بهادار

رضوان حجازی؛ عارفه حسینی

دوره 6، شماره 23 ، دی 1385، ، صفحه 237-262

چکیده
  حد اکثرسازی ثروت سهامدار عمده ترین هدف واحد تجاری است.امروزه از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان برترین شاخص ارزیابی عملکرد  داخلی- که شاخصی از افزایش ارزش سهامدار است- یاد می‌کنند.  این شاخص رابطه نزدیکی با شاخص ارزش افزوده بازار دارد. تحقیقات متعددی در سطح بین المللی انجام شده که با این نظر که ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با سایر ...  بیشتر