1. بررسی ارتباط نوسانات ارزش افزوده بخش ساختمان و اقتصاد ایران

فخرالدین زاوه‌

دوره 20، شماره 76 ، بهار 1399، ، صفحه 129-151

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2020.11902

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان ارزش‌افزوده بخش ساختمان و اقتصاد ایران با استفاده از داده‌های سالانه حساب‌های ملی برای سال‌های 1338 تا 1393 می‌‎پردازد. تولید ناخالص داخلی  ایران در این پژوهش به سه بخش ساختمان، نفت و سایر تفکیک و سپس جزء نوسان هر یک از سه متغیر استخراج می‌شود. با به‌کارگیری روش‌های مختلف آماری (تحلیل هم‌بستگی، ...  بیشتر

2. رویکرد نهادی به توسعه و دلالت‌های آن برای ایران

فرشاد مومنی؛ علی نیکونسبتی

دوره 17، شماره 64 ، بهار 1396، ، صفحه 199-141

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2017.7673

چکیده
  بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه بر تفاوت عمده میان اقتصاد نهادی قدیم و جدید، اقتصاد نهادی جدید نیز کلیت واحدی نیست. همچنین تفاوت‌های مهمی در زمینه فروض، روش مطالعه و موضوع مطالعه میان اقتصادی نهادی جدید و اقتصاد نئوکلاسیک وجود دارد. در مجموع رویکرد نهادی باعث تحولی عمده در تبیین و توصیه‌های سیاستی در زمینه مسائل توسعه شده است. از جمله ...  بیشتر

3. تأثیر کیفیت نهادی بر سازوکارهای تبدیل موهبت به نفرین منابع نفتی (مطالعه موردی ایران)

فرشاد مومنی؛ فرزانه صمدیان

دوره 13، شماره 50 ، پاییز 1392، ، صفحه 17-62

چکیده
  موضوع مقاله حاضر بررسی اثر کیفیت نهادی بر سازوکارهای تأثیر‌گذاری درآمدهای نفتی در تبدیل موهبت به نفرین منابع برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 1390-1352 است. مسأله اصلی تحقیق این است که در شرایطی که با نهادهای ناکارا و کژکارکرد رو‌به‌رو هستیم، تزریق بی‌محابای درآمدهای نفتی به اقتصاد از چه کانال‌هایی و با چه سازوکارهایی باعث تبدیل موهبت ...  بیشتر

4. بررسی تأثیر قیمت‌های جهانی نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران

محمدرضا مقدم؛ محمدرضا سزاوار

دوره 12، شماره 47 ، زمستان 1391، ، صفحه 197-216

چکیده
  این مقاله به بررسی تأثیر قیمت‌های جهانی نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی، شامل رشد اقتصادی، تورم و نرخ بیکاری، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری، می‌پردازد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تکانه قیمت نفت، منبع اصلی نوسانات در ارتباط با تورم است، در حالی که رشد اقتصادی به‌طور عمده تحت تأثیر تکانه عرضه و نرخ بیکاری تحت تأثیر تکانه ...  بیشتر

5. اثرات نامتقارن رشد درآمدهای نفتی بر تورم در ایران با استفاده از روش VECM

اکبر کمیجانی؛ سید محمد هادی سبحانیان؛ سعید بیات

دوره 12، شماره 45 ، تابستان 1391، ، صفحه 201-226

چکیده
  به دلیل وابستگی زیاد به درآمدهای نفتی، نوسانات قیمت نفت اثر زیادی بر اقتصاد ایران دارد. به دلیل اینکه بخش عمده درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار دارد و هزینه­ های جاری و عمرانی دولت را شکل می­دهد، بنابراین، شناخت نحوه و شدت اثر­گذاری شوک­های ناشی از رشد درآمدهای نفتی بر تورم برای سیاست‎گذاری اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار ...  بیشتر

6. تجزیه و تحلیل سیکل‌های تجاری ایران با استفاده از تحلیل موجک

جاوید بهرامی؛ احمد محمدی؛ رضا طالبلو

دوره 12، شماره 44 ، بهار 1391، ، صفحه 25-45

چکیده
  در این مقاله، نوسانات سیکل‌های تجاری ایران، در دوره زمانی 1385-1338 با استفاده از رویکرد موجک مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته ‏های این پژوهش نشان می‏دهد، برخلاف روش سنتی که بر تعریف کلاسیک سیکل، یعنی سیکل‌های 3 تا 8ساله تأکید دارد، چندین سیکل تجاری با قدرت متفاوت و فرکانس‏ های مختلف (از سیکل‌های 2 تا 4ساله گرفته تا روند که معرف سیکل‌های ...  بیشتر

9. اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران مبتنی بر رویکرد آماری

حسین عباسی نژاد؛ اکبر کمیجانی؛ علی طیب نیا؛ احمد تشکینی

دوره 10، شماره 38 ، پاییز 1389، ، صفحه 39-65

چکیده
   مطالعه حاضر به اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران به روشهای مختلف رویکرد آماری، به عنوان راهنمایی برای هدایت سیاست پولی میپردازد. استفاده از تورم پایه (چون علامت دهی را نسبت به اختلال افزایش میدهد) منجر به افزایش کارایی سیاست پولی میشود. این امر بدان دلیل رخ میدهد که تورم پایه، جزء پایدار تورم (ناشی از فشارهای اساسی اقتصاد) را ...  بیشتر

10. بررسی آثار شوک های کوتاه مدت و بلند مدت بر الگوی عرضه و تقاضای کل در اقتصاد ایران

کامبیز هژبر کیانی؛ فرهاد غفاری

دوره 10، شماره 38 ، پاییز 1389، ، صفحه 87-116

چکیده
  عوامل تعیین کننده نوسانات اقتصادی در دوره زمانی کوتاه مدت و بلندمدت و چگونگی واکنشهای پویای اقتصاد به شوکهای ساختاری عرضه و تقاضای کل، از اهداف اصلی این مطالعه است. یافتههای این مطالعه در زمینه پدیده ادوار تجاری در ایران حاکی از آن است که درآمدهای نفتی یکی از مهمترین علل ایجاد، و نوسانپذیری پدیده ادوار تجاری در اقتصاد ایران است. در ...  بیشتر

11. ارزیابی اثرگذاری سیاستهای پولی در اقتصاد ایران: یک الگوی محاسباتی تعادل عمومی

رحمان خوش‌اخلاق؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ رضا موسوی محسنی

دوره 9، شماره 33 ، تابستان 1388، ، صفحه 47-70

چکیده
  این مقاله ضمن وارد کردن بازار پول در الگو‌های محاسباتی تعادل عمومی (CGE) به ارزیابی فرضیه خنثایی پول در اقتصاد ایران با استفاده از این الگو‌ها پرداخته است. برای ارزیابی، در ابتدا یک الگوی مالی تعادل عمومی که در آن بازار‌های مالی نقش اساسی را ایفا می‌کند، تنظیم گردیده است. سپس برای کالیبراسیون ضرایب، علاوه بر تنظیم یک ماتریس حسابداری ...  بیشتر

12. بررسی و برآورد سیکل‌های تجاری در اقتصاد ایران

ابراهیم گرجی؛ علیرضا اقبالی

دوره 9، شماره 33 ، تابستان 1388، ، صفحه 71-96

چکیده
  در این مقاله ضمن مروری بر ماهیت سیکل‌های تجاری و دیدگاههای متعدد پیرامون علل وجود آنها الگویی ارائه می‌شود. الگوی مورد نظر تلفیقی از سیاستهای پولی و مالی است که با استفاده از روش خود توضیح برداری (VAR) برای سالهای 1385-1338 برآورد شده است. نتایج مقاله نشان می‌دهد که عوامل پولی و مالی می‌توانند در ایجاد نوسانات اقتصادی تأثیرگذار باشد و ...  بیشتر

13. سرکوب مالی و رشد اقتصادی (شواهد تجربی از اقتصاد ایران)

عزیز مراسلی؛ باقر درویشی

دوره 8، شماره 30 ، پاییز 1387، ، صفحه 175-195

چکیده
  این مقاله به بررسی رابطه رشد اقتصادی و سرکوب مالی در اقتصاد ایران طی دورة (1385-1347) می پردازد. در بخش اول مقاله، مفهوم سرکوب مالی ،ادبیات تئوریک و تجربی سرکوب مالی و رشد اقتصادی ارائه شده است. دربخش دوم با معرفی شاخصهای سرکوب مالی، در سه مدل جداگانه اثر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی بررسی شده و نتایج حاصل از برآورد مدل‌های رگرسیونی نشان می‌دهد ...  بیشتر

14. بررسی سهم تغییرات رابطة مبـادله بر بی‌ثبـاتی نرخ ارز در اقتصـاد ایران

مهدی تقوی؛ آزادمهر کهرام؛ پروانه سلاطین

دوره 7، شماره 27 ، زمستان 1386، ، صفحه 15-50

چکیده
  «رابطة مبادله» یکی از ابزارهای مهم تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان محسوب می‌شود و ارتباط دو طرفه این رابطه و نرخ ارز، مهمترین بخش تحلیل‌های مربوط به آن است. در حقیقت دو منشأ مهم تغییر قیمتهای نسبی در یک اقتصاد، تغییرات نرخ ارز حقیقی و رابطه مبادله می‌باشد. با توجه به اهمیت  این ارتباط، مقاله حاضر با استفاده از مدلهای ARDL، VECM، ...  بیشتر

15. کسری تجاری در اقتصاد ایران: دولت یا بخش خصوصی؟

علی حسین صمدی؛ رضیه تابنده

دوره 7، شماره 26 ، پاییز 1386، ، صفحه 77-102

چکیده
  در این مقاله ، رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین صادرات و واردات و آزمون شرط پایداری کسری تجاری و همچنین رابطة بلندمدت و کوتاه مدت بین درآمد ها و هزینه های دولت و آزمون شرط پایداری کسری بودجه و در نهایت رابطة بلندمدت و کوتاه مدت بین کسری بودجه و کسری تجاری، با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی سری های زمانی  مورد بررسی قرار گرفته است براساس ...  بیشتر

16. بررسی اثر فعالیتها و سیاستهای اقتصادی دولت بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی (مطالعه موردی اقتصاد ایران)

ابوالفضل شاه آبادی

دوره 7، شماره 26 ، پاییز 1386، ، صفحه 181-211

چکیده
  هدف این مقاله ارزیابی نقش سیاستهای اقتصادی دولت بر روی رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی اقتصاد ایران طی دوره 1338-1382 میباشد.  نتایج تحقیق نشان می‌دهد که رشد نسبت نیروی کار به تولید ناخالص داخلی غیرنفتی تأثیر منفی و قابل توجهی بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و نسبت سرمایه‌گذاری کل و نیز سرمایه‌گذاری بخش دولتی و رشد مخارج دولت به ...  بیشتر

17. نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال ایران

شهریار نصابیان

دوره 6، شماره 22 ، پاییز 1385، ، صفحه 97-122

چکیده
  در این تحقیق با استفاده از روش ادغام داده‌های سری زمانی ـ مقطعی[1] و بهره‌گیری از آمار سالهای 83 ـ 1372 تابع تقاضا برای نیروی کار در سه بخش عمده اقتصاد ایران (کشاورزی‏، صنعت و خدمات) همراه با آمار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این سه بخش برآورد شده است، نتایج نشان می‌دهد که تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال نیروی کار به صورت ...  بیشتر

21. آزمون الگوی رشد درونزا برای اقتصاد ایران بر اساس رهیافت VAR

تیمور محمدی؛ محمدرضا سلمانی

دوره 4، شماره 15 ، زمستان 1383، ، صفحه 169-198

چکیده
  طبق مدلهای رشد درونزا، متغیرهایی همچون نرخ رشد سرمایه و یا نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه می توانند اثر دائمی بر روی نرخ رشد اقتصادی بگذارند، با این حال این فرضیه بسته به فضا و موقعیتی که در آن بررسی می شود، می تواند رد یا پذیرفته شود، به همین دلیل آزمون آن در اقتصاد ایران نیز می تواند از این نظر حائز اهمیت باشد. دراین مقاله اثرات نرخ ...  بیشتر

24. تاثیر سیاست های عرضه پول بر سرمایه گذاری در بخش های اصلی اقتصاد ایران

سیداحمد غروی نخجوانی

دوره 2، شماره 7 ، زمستان 1381، ، صفحه 67-94

چکیده
  اهمیت سرمایه گذاری در فرایند توسعه اقتصادی، نگارنده را بر آن داشته است که نگاه به افت و خیزهای سرمایه گذاری و نقاط تمرکز آن در کشور، به اثربخشی سیاست های عرضه پول بر سرمایه گذاری ها در ایران بپردازد. در این نوشتار، ابتدا روند سرمایه گذاری ها در کشور مورد توجه قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده که رکورد سرمایه گذاری ها تا آنجایی پیش رفته ...  بیشتر