سنجش شاخص‌های بهره‌وری بانک‌های منتخب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی یران (با تاکید بر کارایی و اثربخشی)

سیدمحمدرضا سیدنورانی؛ عباس شاکری؛ امیر خادم علیزاده؛ رضا وفایی یگانه

دوره 18، شماره 70 ، مهر 1397، ، صفحه 185-207

https://doi.org/10.22054/joer.2018.9564

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی بهره‌وری (کارایی و اثربخشی) بانک‌های منتخب بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. روش پژوهش در این مطالعه براساس محتوا، توسعه‌ای و  از لحاظ نحوه  گردآوری داده‌ها، تحلیلی- توصیفی است. شیوه گردآوری داده‌ها اسنادی و  کتابخانه‌ای است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد برای بانک های منتخب ...  بیشتر

آثار تجارت الکترونیکی در ایران بر اشتغال و بهره‌وری

محمود محمودزاده؛ صالح قویدل؛ سیده فاظمه چاوشی

دوره 18، شماره 68 ، فروردین 1397، ، صفحه 153-185

https://doi.org/10.22054/joer.2018.8690

چکیده
  هدف این مقاله برآورد اثر  تجارت الکترونیکی بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال با استفاده از داده‌های استانی در قالب مدل رگرسیون داده‌های تلفییقی با دو روش اثرات ثابت و تصادفی است. برای این منظور  از آمار سال‌های ۱۳۹۲ تا 1۳۹۴ استفاده شده است. شواهد نشان می‌دهد در ایران 14 میلیون خریدار آنلاین و 17 هزار فروشگاه ‌اینترنتی وجود دارد که ...  بیشتر

اثر آموزش عالی بر بهره‌وری صنایع ایران: مقایسه دو نظریه سرمایه انسانی و فیلتر

وحید مهربانی

دوره 16، شماره 62 ، مهر 1395، ، صفحه 137-158

https://doi.org/10.22054/joer.2016.7025

چکیده
  در حالی که نظریه سرمایه انسانی آموزش عالی را مانند سطوح پایین‌تر آموزش، عاملی برای افزایش توانمندی تولیدی و بهره‌وری می‌داند، اما در مقابل، نظریه فیلتر این ارتباط را نامعتبر می‌داند و آن را انکار می‌کند. نظریه اول، آموزش را به مثابه سرمایه‌گذاری تلقی می‌کند که پیامدش ارتقای بهره‌وری افراد است، اما در نقطه مقابل، نظریه دوم آموزش ...  بیشتر

تکانه‌های تصادفی و مدیریت درآمدهای نفتی در ایران؛ رویکرد تعادل عمومی تعصادفی پویا (DSGE)

محمد صیادی؛ عباس شاکری؛ تیمور محمدی؛ جاوید بهرامی

دوره 16، شماره 61 ، تیر 1395، ، صفحه 33-80

https://doi.org/10.22054/joer.2016.5289

چکیده
  هدف عمده این تحقیق، بررسی تاثیر تکانه‌های درآمدهای نفتی، بهره‌وری و نرخ رشد حجم پول بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران در چارچوب یک مدل DSGE و با در نظر گرفتن برخی ویژگی‌های اقتصاد ایران از قبیل گسترده بودن بخش دولت در اقتصاد، ناکارایی‌های سرمایه‌گذاری دولتی، نیاز به سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها و وجود نهاد صندوق توسعه ملی است. ...  بیشتر

اثر نوآوری در ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید: مطالعه موردی کشورهای منتخب درحال‌توسعه با درآمد متوسط

علیرضا امینی؛ علی اکبر خسروی نژاد؛ شادی روحانی

دوره 14، شماره 54 ، مهر 1393، ، صفحه 175-212

چکیده
  ظهور نوآوری و انقلاب در مفهوم دانش و گسترش فعالیت‌های مبتنی‌بر دانش سبب پیدایش مرحله جدیدی از توسعه شده است. این تحول اساسی و کیفی در اقتصاد جهانی ماهیت فعالیت و رقابت را هم در داخل و هم در بین کشورها دچار دگرگونی کرده و خواهد کرد. در سال‌های اخیر با ظهور اقتصاد دانش، نوآوری نقش حیاتی‌تری در اقتصاد کشورها پیدا کرده است، به‌طوری که ...  بیشتر

بررسی تأثیر قاچاق منسوجات بر بهره‌وری در صنعت نساجی و پوشاک ایران (1386-1375)

فرهاد خداداد کاشی؛ هانیه فیروز جنگ

دوره 13، شماره 49 ، تیر 1392، ، صفحه 49-74

چکیده
  واردات غیر‌قانونی (قاچاق) کالا به کشور، از موانع رشد اقتصادی کشور است. واردات قاچاق از چالش‌های جدی برای کارآفرینی، افزایش ظرفیت تولید و توسعه صنعت در کشور به شمار می‌آید. از جمله صنایعی که رشد تولید آن از واردات قاچاق بسیار متأثر شده، صنایع نساجی کشور است. واردات غیر‌قانونی محصولات نساجی و پوشاک، بهره‌وری پایین، فرسوده بودن ماشین‌آلات، ...  بیشتر

بررسی ماهیت و روند تغییر فن‌آوری در صنعت ایران (1387-1350)

نادر دشتی؛ کاظم یاوری؛ حسین صادقی سقدل

دوره 11، شماره 40 ، فروردین 1390، ، صفحه 71-95

چکیده
  تحولات فنی به عنوان یکی از منابع اصلی رشد بهره وری، نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می‌کند. از این‌رو، در دوره بعد از جنگ جهانی دوم، تعیین اندازه و جهت تغییرات فن‌آوری موضوع تلاشهای پژوهشی فراوانی بوده است. در این مقاله ماهیت و روند تغییر فن‌آوری در صنعت ایران طی دوره زمانی 1387-1350 با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی مورد بررسی قرار گرفته ...  بیشتر

ارزیابی کارایی اقتصاد دانش با استفاده از مـدل بـرنـامه‌ریـزی ریـاضی (ایران و کشورهای منطقه)

حسن عیدمحمدزاده؛ جواد رضایی؛ مرجان فقیه نصیری؛ محمدرضا توکلی بغدادآباد

دوره 10، شماره 36 ، فروردین 1389، ، صفحه 115-135

چکیده
  در این مقاله به بررسی و ارزیابی کارایی کشورهای منتخب در زمینه اقتصاد دانش با استفاده از روش برنامه‌ریزی خطی پرداخته شده است. بدین منظور و با توجه به آنکه در ارزیابی کارایی اغلب از دو روش پارامتری و ناپارامتری استفاده می‌شود، در این مقاله با بهره‌گیری از روش ناپارامتری که بر پایه روشهای برنامه‌ریزی ریاضی و بطور اخص روش تحلیل پوششی ...  بیشتر

تحلیل پوششی داده‌ها، روشی برای تخمین ظرفیت تولید (مورد مطالعاتی صنعت بیمه)

احمد صباحی؛ محمد فلاح

دوره 9، شماره 32 ، فروردین 1388، ، صفحه 205-238

چکیده
  مدیران و سیاستگذاران بخشهای تولیدی و خدماتی همواره در برابر این سؤال که مجموعه تحت نظارت آنها با چه سطحی از کارایی فعالیت می‌کند و تولید بالقوه مجموعه امکانات و تجهیزات آنها چه مقدار است، حساس هستند. پاسخهای معتبر به این مسائل می‌تواند در نوع نگرش و برنامه‌ریزی آنها تأثیر قابل توجهی داشته باشد. بررسی اجمالی شاخصهای سطح نفوذ بیمه، ...  بیشتر

اثرات آزادسازی تجاری بـر تجارت محصولات زیر بـخـشـهـای صنعتی ایران

صادق بختیاری؛ بهنام سالم

دوره 8، شماره 31 ، دی 1387، ، صفحه 15-27

چکیده
  در این مقاله آثار آزادسازی تجاری بر صادرات و واردات زیربخشهای صنعتی ایران بررسی می‌شود. هدف مقالة حاضر برآورد کشش جانشینی کالاهای صنعتی ایران در بازارهای جهانی است، همچنین تأثیر کلی آزادسازی با استفاده از متغیر مجازی بر صادرات و واردات نیز برآورد می‌شود. در تخمین صادرات، مشخص می‌شود که تعرفه متوسط بر صادرات اثر ندارد اما افزایش ...  بیشتر

اندازه‌گیری و مقایسه بهره‌وری بین واحدهای تولیدی تعاونی و خصوصی ( مورد مطالعه: استان ایلام)

علی سایه‌میری؛ مهدی تقوی؛ کوروش سایه‌میری

دوره 8، شماره 31 ، دی 1387، ، صفحه 241-256

چکیده
  اندازه‌گیری و مقایسه بهره‌وری بین واحد های تولیدی  خصوصی و تعاونی نکات سودمندی در شناخت و فهم مسائل و مشکلات خواهد داشت.هدف اصلی این مقاله اندازه‌گیری میزان بهره‌وری در واحدهای تولیدی تعاونی و خصوصی در استان ایلام است. همچنین مقایسه میزان بهره‌وری در میان واحدهای بخشهای کشاورزی، صنعت و فرش دستبافت از دیگر اهداف این مقاله است. ...  بیشتر

تحلیل عوامل مؤثر بر بهره‌وری انرژی در کارگاههای بزرگ صنعتی ایران

علیرضا امینی؛ فرزانه یزدی‌پور

دوره 8، شماره 30 ، مهر 1387، ، صفحه 71-104

چکیده
  در این مقاله به بررسی مهمترین عوامل کمّی مؤثر بر بهره‌وری انرژی در کارگاههای بزرگ صنعتی ایران طی دوره 81 - 1373 پرداخته شده است. نتایج حاصله از برآورد مدلها به روش ادغام داده‌های مقطعی و سری زمانی در سطح کد دو رقمی ISIC ، حاکی از آن است که در بین عوامل مورد بررسی، متوسط سرمایه به ازای هر واحد انرژی مصرفی و هزینه واقعی استفاده از سرمایه، بیشترین ...  بیشتر

بررسی تأثیر واردات خودرو بر بهره وری (مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو)

عباس سلیمیان؛ فاضله خادم

دوره 7، شماره 27 ، دی 1386، ، صفحه 333-363

چکیده
  در این مطالعه بهره‌وری عوامل تولید با دو روش شاخص و تابع تولید، برای شرکت ایران خودرو به عنوان نماینده‌ای از صنعت خودرو، محاسبه می‌گردد. در روش شاخص، بهره‌وری جزئی عوامل تولید؛ یعنی نیروی کار، سرمایه و مواد اولیه به صورت نسبت تولید به نهاده مورد نظر محاسبه می‌گردد و در روش تولید، ابتدا تابع تولید شرکت ایران خودرو تخمین زده می‌شود ...  بیشتر

بررسی نظام مدیریت سازمان گمرک‌های جهان در قرن بیست و یکم به منظور ارائه مدل مناسب در کشور

نادرقلی قورچیان؛ مسعود کرباسیان

دوره 7، شماره 25 ، تیر 1386، ، صفحه 47-73

چکیده
  هدف این تحقیق،ارائه‌ مدل‌ مناسب‌ جهت‌ مدیریت‌ گمرک‌ کشور، بر اساس‌ مطالعه‌ نظام‌ مدیریت‌ سازمان‌ گمرک‌های‌ جهان است‌.  برای رسیدن به این هدف، تحولات‌ مرتبط‌ با گمرک‌های‌ جهان‌ از قبیل‌ جهانی‌ شدن‌، افزایش‌ رقابت،‌ ارتقای تکنولوژی‌ ارتباطات‌ و اطلاعات‌ و تأثیر آنها بر عملکرد گمرک،‌ ارزیابی‌ و تجزیه‌ و تحلیل شد ...  بیشتر