1. تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر مخارج عمومی سلامت(شواهدی از کشورهای در حال توسعه متکی به صادرات منابع طبیعی)

سجاد فرجی دیزجی؛ زینب سادات قدمگاهی

دوره 19، شماره 75 ، زمستان 1398، ، صفحه 71-107

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2019.11632

چکیده
  تحریم‌های اقتصادی می‌‌توانند با ایجاد مشکلات اقتصادی برای دولت‌ها و تحت تاثیر قرار دادن درآمدها و سیاست‌های مخارجی آن‌ها، منجر به آسیب‌دیدگی و تضعیف کیفیت زندگی و سلامت مردمان عادی شوند. آن‌ها می‌‌توانند بر سطح منابع در دسترس کشور و میزان تخصیص آن‌ها به بخش‌های عمومی از جمله بخش سلامت تاثیرگذار باشند و از این طریق موجبات آسیب‌پذیری ...  بیشتر

2. اثر آزاد سازی مالی بر نوسانهای اثر انتقالی نرخ ارز در کشورهای منتخب در حال توسعه

سید کمیل طیبی؛ لیلا ترکی

دوره 10، شماره 39 ، زمستان 1389، ، صفحه 39-57

چکیده
  چکیده:  هدف این مقاله ارزیابی اثر آزاد سازی مالی بر نوسانهای اثر انتقالی نرخ ارز در آن گروه از کشورهای در حال توسعه است که بطور راهبردی با آزاد سازی مالی در دهه های اخیر مواجه شده اند. بدین منظور، اثر آزاد سازی مالی بر نوسانهای اثر انتقالی نرخ ارز در 43 کشور منتخب در حال توسعه مورد آزمون قرار گرفت. در این خصوص، مدل رگرسیونی نوسان اثر ...  بیشتر

3. تحلیل نقش جهانی شدن در جذب سرمایه خارجی و رشد اقتصادی

تقی ترابی؛ نازی محمدزاده اصل

دوره 10، شماره 37 ، تابستان 1389، ، صفحه 217-240

چکیده
  این مقاله با درنظرگرفتن اهمیت جریان سرمایه خارجی به عنوان یکی از نمودهای جهانی‌شدن در یک دهه گذشته، به بررسی عوامل مؤثر بر جذب و ماندگاری جریان سرمایه و آثار آن بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه می‌پردازد. نتایج، حاکی از وجود رابطه مثبت بین جریان سرمایه مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری در پرتفوی بر رشد اقتصادی در کشورهایی است که ...  بیشتر

4. ارزیابی آثار جهانی شدن بر فقر (مطالعه موردی: کشورهای در حـال تـوسعـه)

علی حسن‌زاده؛ مسعود فوز مسلمیان

دوره 10، شماره 36 ، بهار 1389، ، صفحه 223-254

چکیده
  جهانی شدن یا ادغام اقتصادی جوامع در سیر تجارت، سرمایه‌گذاری مالی اطلاعات، و جریان نیروی کار امری گریزناپذیر در جهان امروز محسوب می‌شود، در این چهارچوب، مجموعه‌ای از عقاید قابل قبول و مستدل وجود دارد که بیان می‌کند جهانی شدن منجر به اقتصادی با ثبات برای کشورهای فقیر و در حال توسعه و درنهایت ارتقای رفاه اقتصادی و رشد آنها خواهد شد؛ ...  بیشتر

5. مطالعه‌ای نظری و کاربردی پیرامون درجة باز بودن تجاری در کشورهای در حال توسعه

علیرضا رحیمی بروجردی

دوره 6، شماره 23 ، زمستان 1385، ، صفحه 163-182

چکیده
  در این مقاله درجة بازبودن تجاری،  از طریق آزمون‏های اقتصادسنجی و با استفاده از مدل و آزمون‏های «داوریک» مورد تحقیق قرار می‌گیرد. هدف از این پژوهش، بررسی درجة بازبودن تجاری و رابطة آن با رشد اقتصادی در پاره‏ای از کشورهای درحال توسعه است. برای این‏منظور، از تخمین پانل استفاده می‏شود. در بررسی پانل، تخمین‏های «حداقل ...  بیشتر

10. توسعه فناوری در کشورهای در حال توسعه

سیدمحسن معصوم زاده

دوره 2، شماره 7 ، زمستان 1381، ، صفحه 125-143

چکیده
  برخی از کشورهای در حال توسعه نشان داده اند که می توانند با تسلط بر تکنولوژی وارداتی، خود را از حلقه تنگ وابستگی برهانند و توسعه صنعتی را برای کشور خود به ارمغان آورند. در دهه 1970 مطالعات فراوانی درباره پروسه توسعه تکنولوژی در این کشورها انجام شد. مدل های ارایه شده در این دوره بیشتر شیوه یادگیری تکنولوژیک و تطبیق تکنولوژی های وارداتی ...  بیشتر