بررسی نقش سرمایه گذاری خارجی در انتقال مدیریت و فناوری پیشرفته جهت تامین اهداف صادراتی برنامه سوم

محمدعلی خطیب

دوره 2، شماره 7 ، دی 1381، ، صفحه 145-164

چکیده
  رویکرد به راهبرد توسعه صادرات یا سرمایه گذاری صادرات گرا به موازات سیاست جانشینی واردات؛ به مفهوم ایجاد توان تولید و رقابتی شدن اقتصاد در بازار داخل و خارج و با توجه به تجارب حاصله از کشورهای شرق آسیا، زمینه لازم جهت به کارگیری الگوی رشد درون زا را فراهم آورده است. تابع تولید الگوهای رشد درون زا، به شکل تابع خطی Y=AK دیده می شود، که آن ...  بیشتر