تحلیل شبکه بازار مسکن بین استان‌های ایران: نتایج جدید با استفاده از تحلیل تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی

حجت الله میرزایی؛ نرگس رزبان؛ تیمور محمدی؛ حبیب مروت

دوره 23، شماره 88 ، فروردین 1402، ، صفحه 120-157

https://doi.org/10.22054/joer.2024.75890.1159

چکیده
   شوک­های قیمتی مسکن یک منطقه ممکن است به بازار مسکن مناطق جغرافیایی مجاور یا محدود در یک مرز سیاسی سرایت کنند و منجر به شکل‌گیری شوک­های قیمتی در مناطق پذیرنده شوک شوند. در صورت تأیید ارتباط شبکه­ای بین بازارهای مسکن یک جغرافیا، سیاست­گذاری­های مربوط به بخش مسکن به‌صورت منطقه­ای و مجزا کارا نخواهد بود. چراکه وقوع شوک ...  بیشتر

اثرات همه‌گیری ویروس کرونا بر بازار کار ایران

جواد طاهرپور؛ فاطمه رجبی؛ حجت الله میرزایی؛ حبیب سهیلی

دوره 21، شماره 81 ، تیر 1400، ، صفحه 155-196

https://doi.org/10.22054/joer.2022.54776.898

چکیده
    هدف این مطالعه بررسی پیامدهای پیدایش ویروس کرونا بر بازار کار ایران است. برای این منظور تحولات شاخص‌های کلیدی بازار کار در 4 ماه نخست پس از همه‌گیری کرونا، تحلیل و با استفاده از یک الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) به تخمین اثرات گسترش کووید-19 پرداخته شد. نتایج نشانگر آن است که شیوع همه‌گیری منجر به وقوع پدیده کارگران دلسرد شده و نرخ ...  بیشتر

بررسی تاثیر دانش بر رشد اقتصادی استانهای ایران

حجت الله میرزایی؛ علی اصغر بانوئی

دوره 15، شماره 58 ، مهر 1394، ، صفحه 84-110

چکیده
  نقش و اهمیت دانش در رشد اقتصادی از نیمه دوم قرن بیستم مورد توجه قرار گفت. از دهه‌ی 1980 دانش به‌عنوان متغیری درون‌زا و تعیین کننده وارد تابع تولید شد و با اهمیت یافتن نقش دانش، نوآوری و فناوری‌های نوین مطالعات گسترده‌ای برای بررسی نقش و تاثیر این متغیرها بر رشد اقتصادی هم در سطح ملی و هم منطقه‌ای (مناطق واقع در مرزهای ملی) انجام شد. ...  بیشتر