همایش بین المللی مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی

آنژلا عاملی

دوره 1، شماره 3 ، دی 1380، ، صفحه 229-240

چکیده
  اولین همایش فکری و تجارت الکترونیکی در روزهای 25 و 26 دی ماه، توسط مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران - وابسته به مطالعات و پژوهش های بازرگانی و سازمان جهانی مالکیت فکری ( WIPO ) - برگزار گردید.  بیشتر