بررسی نحوه پیدایش تغییر در سبد ارزی، جهت کاهش ریسک ذخیره ارزی در قبال حوادث اخیر سیاسی

سید جعفر سجادی

دوره 1، شماره 3 ، دی 1380، ، صفحه 129-138

چکیده
  رویداد مهم 11 سپتامبر یکی از مهم ترین وقایع هزاره سوم به شمار می رود زیرا بسیاری از افراد ممکن است بر این باور باشند که نیاز به نگرشی جامع تر برای سپردن سرمایه های ارزی خود داشته باشند و استراتژی جدیدی برای دولت ها و سرمایه گذاران دنیا در جهت سرمایه گذاری شکل گیرد. کشور هایی مانند ایالات  متحده آمریکا در گذشته به عنوان محلی امن برای ...  بیشتر