اثرات اقتصادی ورود گردشگران داخلی به استان خراسان رضوی

فاطمه بزازان؛ مهناز اسماعیلی؛ فرشته فارسی

دوره 20، شماره 76 ، فروردین 1399، ، صفحه 55-80

https://doi.org/10.22054/joer.2020.11900

چکیده
  امروزه گردشگری یکی از پررونق­ترین فعالیت­های اقتصادی جهان است و به قدری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نام نهاده­اند. با توجه به نقش گسترده گردشگری در رونق اقتصادی و وجود مکان­های تاریخی و زیارتی به خصوص حرم امام رضا (ع) در این مطالعه به بررسی اثر گسترش صنعت گردشگری بر اقتصاد ...  بیشتر