مالیات بر ارزش افزوده انتقال مالیات از درآمد به مصرف

حسین نمازی

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1380، ، صفحه 11-16

چکیده
  در این همایش، ابتدا می خواهم به این نکته اشاره نمایم که پیش نویس لایحه مالیات بر ارزش افزوده در وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده و به هیات دولت فرستاده شد و اکنون در کمیسیون اقتصادی هیات دولت تحت بررسی می باشد. بنابراین لازم است که مسائل و خصایص این مالیات به خوبی شناخته شود و راهکارهای اجرایی این نوع مالیات، مخصوصا با توجه به شرایط ...  بیشتر