ارزیابی روش‌های محاسبه ارزش در معرض ریسک طلا با لحاظ جریمه برای بیش‌برآورد ریسک

غلامرضا کشاورز حداد؛ محمد امین زابل

دوره 20، شماره 77 ، تیر 1399، ، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22054/joer.2020.12076

چکیده
  در سال‌ها‌ی اخیر نوسانات طلا بیش از پیش افزایش یافته که منجر شده سرمایه‌گذاران در این حوزه به دنبال دقیق‌ترین معیار اندازه گیری تلاطم طلا به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب باشند. یکی از معیارهای برآورد تلاطم دارایی‌های مالی، ارزش در معرض ریسک بوده که بیانگر حداکثر زیان مورد انتظار در دوره زمانی مشخص و سطح اطمینان معین است. مزیت این ...  بیشتر