بررسی ارتباط رشد دارایی ها با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

احمد احمدپور؛ امیرحسین عظیمیان معز

دوره 12، شماره 46 ، مهر 1391، ، صفحه 27-42

چکیده
  بررسی و کمی کردن رابطه ریسک و بازده و شناسایی عوامل تأثیر­گذار بر بازده همواره مد نظر پژوهشگران حوزه مالی بوده است. پژوهش­ها نشان می­دهند مدل­های چندعاملی نسبت به مدل­های تک­عاملی از قدرت بالاتری در تبیین بازده سهام برخوردار هستند. فاما و فرنچ (1993) یک مدل سه عاملی شامل پرتفوی بازار، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ...  بیشتر