نگرشی بر علل ساختاری بی‌ثباتی صادرات غیر‌نفتی در ایران

ابراهیم رضائی؛ محمدرضا سعدی؛ فرشاد شکری

دوره 13، شماره 51 ، دی 1392، ، صفحه 189-210

چکیده
   امروزه افزایش مزمن کسری تراز بازرگانی یکی از دلایل مهم بی‌ثبات‌تر شدن کل اقتصاد کلان یک کشور در کنار سایر شاخص‌های مؤثر بر این امر است. روشن است، کسری تراز تجاری می‌تواند ریشه در عدم ثبات در صادرات کالاها و خدمات داشته باشد. براساس این، در این تحقیق بر آن شدیم تا در دوره 1387-1350، ضمن بررسی مفهوم بی‌ثباتی صادرات غیر‌نفتی، مهم‌ترین ...  بیشتر

بررسی عوامل و سیاست‌های مؤثر بر اشتغال نیروی کار

محمدرضا سعدی؛ میر حسین موسوی

دوره 13، شماره 49 ، تیر 1392، ، صفحه 177-198

چکیده
  هدف این مقاله بررسی عوامل و سیاست‌های مؤثر بر ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران است. برای این منظور با استفاده از داده‌های سالانه طی دوره زمانی 1386-1353 و به‌کار‌گیری تکنیک ARDL اقدام به برآورد مدل پویای تقاضای نیروی کار شده است. نتایج حاکی از آن بوده که در کوتاه‌مدت می‌توان با استفاده از تسهیلات و تحریک تولید، اشتغال را افزایش داد. ضمن اینکه ...  بیشتر