نهادگرایی وبلن چالشی در برابر بنیان‌های روش‌شناختی و نظری علم اقتصاد

محمود مشهدی‌احمد

دوره 14، شماره 52 ، فروردین 1393، ، صفحه 122-87

چکیده
   می‌توان از وبلن به‌عنوان اصلی‌ترین شخصیت و بنیان‌گذار مکتب نهادگرایی نام برد؛ کسی که با مطالعات خط‌شکنانه خود، تمام سنت‌های فکری و فلسفی اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم را در حوزه اقتصاد متحول ساخت. نفوذ علمی وبلن به حدی زیاد است که هنوز هم در کانون توجه و مطالعات اقتصاددانان قرار دارد. نظر به نقش بی‌بدیل وبلن در شکل‌گیری ...  بیشتر