سنجش شاخص‌های بهره‌وری بانک‌های منتخب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی یران (با تاکید بر کارایی و اثربخشی)

سیدمحمدرضا سیدنورانی؛ عباس شاکری؛ امیر خادم علیزاده؛ رضا وفایی یگانه

دوره 18، شماره 70 ، مهر 1397، ، صفحه 185-207

https://doi.org/10.22054/joer.2018.9564

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی بهره‌وری (کارایی و اثربخشی) بانک‌های منتخب بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. روش پژوهش در این مطالعه براساس محتوا، توسعه‌ای و  از لحاظ نحوه  گردآوری داده‌ها، تحلیلی- توصیفی است. شیوه گردآوری داده‌ها اسنادی و  کتابخانه‌ای است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد برای بانک های منتخب ...  بیشتر

بررسی سفته‌بازی و حباب قیمت مسکن در مناطق شهری ایران

سیدمحمدرضا سیدنورانی

دوره 14، شماره 52 ، فروردین 1393، ، صفحه 68-49

چکیده
  این مقاله به بررسی سفته­بازی و حباب قیمتی در بازار مسکن مناطق شهری ایران می‌پردازد. برای این منظور ابتدا مدل مناسب برای تبیین عوامل تعیین­کننده قیمت مسکن طراحی و سپس، به روش GMM برای دوره 1375:1 تا 1389:4برآورد شده است. نتایج نشان می­دهد که عواملی مانند قیمت دوره قبل مسکن، بازدهی سایر بازارها (رشد شاخص قیمت مصرف‌‌کننده تعدیل شده)، تغییرات ...  بیشتر