خلق تجارت دوجانبه ناشی از تشکیل D8 در کشورهای عضو آن: رویکرد تفاضل در تفاضل‌ها

مهدی یزدانی؛ مجتبی شریفی شیفته

دوره 19، شماره 75 ، دی 1398، ، صفحه 191-221

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2019.11635

چکیده
  در سال‌های اخیر رشد تجارت جهانی سریع‌تر از تولید جهان بوده و کشورها تمایل به تشکیل اتحادیه، توافقات منطقه‌ای و ترتیبات تجاری نشان داده‌اند تا بتوانند تجارت خود را افزایش دهند. هدف از این مطالعه، برآورد اثر تشکیل گروه D8 بر تجارت کشورهای عضو است. برای استخراج اثر خالص تشکیل این گروه بر تجارت کشورهای عضو از الگوی جاذبه در قالب داده‌های ...  بیشتر

ارزیابی اثر نااطمینانی نرخ ارز بر تامین مالی بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران

مهدی یزدانی؛ حامد پیرپور

دوره 17، شماره 67 ، دی 1396، ، صفحه 35-65

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2018.8563

چکیده
  به طور کلی توسعه‌ زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های اقتصادی، مستلزم تامین مالی است. با این وجود، نوسان‌های نرخ ارز از طریق ریسک‌های تبدیل، معامله، اقتصادی، اعتباری، نقدشوندگی و نقدینگی باعث افزایش هزینه‌های تامین مالی می‌شود. با توجه به اهمیت نقش نااطمینانی نرخ ارز در این مطالعه ابتدا اثر نوسان‌های نرخ ارز بر تامین مالی شرکت‌های ...  بیشتر