نویسنده = عباس عصاری آرانی
تعداد مقالات: 5
1. مخارج بهینه سلامت، ارزش پولی یک زندگی آماری و سرمایه سلامت در ایران

دوره 20، شماره 78، پاییز 1399، صفحه 177-212

10.22054/joer.2020.12364

نیما محمدنژاد؛ عباس عصاری آرانی؛ غلامرضا کشاورز حداد؛ سجاد فرجی دیزجی


2. تاثیر مؤلفه‌های سرمایه انسانی بر بهره‌وری شاغلان حقوق بگیر خصوصی؛ شواهدی مبتنی بر ریزداده‌ها

دوره 19، شماره 72، بهار 1398، صفحه 141-183

10.22054/joer.2019.10157

علاءالدین ازوجی؛ عباس عصاری؛ محمدرضا واعظ مهدوی؛ غلامرضا کشاورز حداد


3. بررسی عوامل مؤثر بر صادرات خدمات مطالعه موردی: صادرات خدمات فنی و مهندسی

دوره 12، شماره 47، زمستان 1391، صفحه 1-20

خالد احمدزاده؛ کاظم یاوری؛ عباس عصاری آرانی؛ بهرام سحابی


4. بررسی تأثیر سیاست‌های مالی بر‌توزیع درآمد در ایران

دوره 11، شماره 40، بهار 1390، صفحه 31-48

عباس عصاری آرانی؛ لطفعلی عاقلی؛ سعید شفیعی؛ میثم رسولی میر


5. اندازه گیری فساد مالی در ایران با استفاده از منطق فازی ( رویکرد اقتصادی )

دوره 10، شماره 39، زمستان 1389، صفحه 139-174

حسین صادقی سقدل؛ عباس عصاری آرانی؛ وحید شقاقی شهری