اثر بدهی‌های خارجی دولت بر رشد اقتصادی ایران

محمد مولایی؛ ابوالقاسم گلخندان

دوره 14، شماره 53 ، تیر 1393، ، صفحه 83-108

چکیده
    سیاست کسری بودجه در بسیاری از کشورها به‌عنوان یکی از ابزارهای مالی برای رفع کمبود درآمدهای دولت و رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب به شمار می‌آید. در ایران نیز به ‌دلیل مشکلات متعددی که اقتصاد طی سال‌های اخیر با آن مواجه بوده، تأمین بخشی از درآمد­ها و هزینه­های دولت از طریق کسری بودجه متداول بوده است. یکی از منابع کسری بودجه، استقراض ...  بیشتر