تحلیل عوامل مؤثر بر هم‌گرایی تجاری ایران با بلوک‌های منطقه‌ای منتخب (کاربرد یک مدل جاذبه)

امیررضا سوری

دوره 14، شماره 53 ، تیر 1393، ، صفحه 37-63

چکیده
  طولانی شدن فرآیند جهانی شدن، کشورهایی را که خواهان تحقق آزادسازی در آن قالب نبودند بر آن داشت تا به منطقه‌گرایی به‌عنوان راه‌حلی برای تجارت خارجی خود روی آورند، زیرا آزادسازی به شیوه منطقه­گرایی کم‌هزینه­تر و قابل دسترس­تر از طریق جهانی شدن است. مطالعه حاضر به دنبال تحلیل عوامل مؤثر بر هم‌گرایی اقتصادی ایران با گروه‌های ...  بیشتر

بررسی مدل‌ها و استراتژی‌های نوین تأمین مالی شرکت‌های تعاونی در اقتصاد ایران

سید شمس ‏الدین حسینی؛ امیررضا سوری؛ حامد محمدی

دوره 12، شماره 44 ، فروردین 1391، ، صفحه 73-98

چکیده
  هدف از مقاله حاضر پژوهشی از نوع میدانی است که زمینه‌های به‏کارگیری مدل‌های سازمانی و استراتژی‌های نوین تأمین مالی را در تعاونی‌های ایران بررسی می‏کند. برای این منظور پرسشنامه‌ای طراحی شد و  نظرات 31 نفر از خبرگان بخش تعاون مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این پژوهش  نشان داد که مدل سازمانی تعاونی‌ سنتی در تأمین مالی تعاونی‌ها ...  بیشتر

اندازه‌گیری کارایی پست‌بانک‌های استانهای ایران و عوامل مؤثر در آن

سید شمس ‏الدین حسینی؛ محمدابراهیم عین علیان؛ امیررضا سوری

دوره 9، شماره 33 ، تیر 1388، ، صفحه 125-151

چکیده
  پست بانک به عنوان یکی از نهادهای مالی، تجربه موفقی در بسیاری از کشورها را پشت سر گذاشته است. همین امر سبب شد که شرکت پست بانک در سال 1375 با اهدافی چون توسعه خدمات مالی در مناطق روستایی و دورتر تأسیس شود. اکنون با سپری شدن بیش از یک دهه از فعالیت پست بانک در قالب سرپرستیهای مستقل استانی درکشور، امکان ارزیابی فعالیت آنها با استفاده از معیارهایی ...  بیشتر

تخمین تابع مصرف بخش خصوصی در اقتصاد ایران

مولود احمد؛ احمد تشکینی؛ امیررضا سوری

دوره 8، شماره 28 ، فروردین 1387، ، صفحه 15-39

چکیده
  این مطالعه تابع مصرف بخش خصوصی را با هدف استخراج میل نهایی به مصرف بلندمدت و کوتاه‌مدت این بخش از درآمد قابل تصرف، تخمین می‌زند. در این مقاله از اطلاعات سالانه دوره زمانی 82-1338 و از روش خود توضیح برداری با وقفه‌های گسترده (ARDL) برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد میل نهایی به مصرف بلندمدت و کوتاه‌مدت بخش خصوصی از درآمد ...  بیشتر

برآورد کارایی بانک‌های ایران و عوامل مؤثر بر آن

سید شمس الدین حسینی؛ امیررضا سوری

دوره 7، شماره 25 ، تیر 1386، ، صفحه 127-155

چکیده
  این مقاله به دنبال برآورد کارایی صنعت بانکداری در ایران و تشخیص عوامل مؤثر بر آن است. در این پژوهش از آمارو ارقام ده بانک دولتی؛ شامل شش بانک تجاری(ملّت، تجارت،رفاه کارگران،صادرات،  ملی و سپه) و چهار بانک تخصصی(توسعه صادرات، مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن) برای دورة زمانی1381-1374 استفاده شده و با نگرش واسطه مالی به بانک؛ روش پارامتری آماری ...  بیشتر