پیشنهاد سیاستی برای مدیریت بدهی در برنامه هفتم توسعه

رضا زمانی؛ مسعود مجیدی

دوره 22، شماره 87 ، دی 1401، ، صفحه 193-223

https://doi.org/10.22054/joer.2023.70476.1098

چکیده
   مدیریت بدهی‌ها به عنوان یکی از ابعاد مهم سیاست مالی در کشورهای دنیاست و با توجه به حساسیت بدهی‌ها و امکان شکل‌گیری بحران بدهی یا تاثیرات منفی آن بر رشد اقتصادی به صورت مداوم در دستور کار سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه بدهی بخش عمومی هم می‌تواند تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی بگذارد و هم می‌تواند عامل تهدید ...  بیشتر