بررسی اثر تبدیل ساختاری بر کارایی وصول مالیات بر ارزش‌افزوده در استان‌های ایران

علی اکبر عرب مازار؛ حجت ایزدخواستی؛ سارا یاوری

دوره 21، شماره 82 ، مهر 1400، ، صفحه 11-47

https://doi.org/10.22054/joer.2022.58224.939

چکیده
  مالیات بر ارزش‌افزوده در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید، توزیع و مصرف براساس درصدی از ارزش کالاهای فروخته شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ و در نهایت توسط مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود. تبدیل ساختاری به عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار بر کارایی وصول مالیات بر ارزش‌افزوده اغلب منجر به افزایش سهم خدمات در مجموع ارزش‌افزوده ...  بیشتر

جایگاه مالیات بر ارزش افزوده در تحول نظام مالیاتی کشور

علی اکبر عرب مازار

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1380، ، صفحه 17-24

چکیده
  یکی از جنبه های بسیار مهم مالیات بر ارزش افزوده، بخش اجرای آن و ایجاد اطلاعات هر چه بیشتر برای کسانی است که در انجام این فرایند با وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخش مالیاتی همکاری خواهند داشت. برخلاف سایر مالیاتها که در آن کسانی که مستقیما با وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارتباط هستند. مودی مالیاتی می باشند، در این نوع مالیات، افرادی ...  بیشتر