بهینه‌یابی قراردادهای بالادستی نفت و گاز: الگوی کارگزار- کارفرما

حجت اله برامکی یزدی؛ داود منظور؛ محمدسعید شادکار

دوره 20، شماره 76 ، فروردین 1399، ، صفحه 187-222

https://doi.org/10.22054/joer.2020.11904

چکیده
  تاریخچه قراردادهای نفتی در قرن اخیر حکایت از آن دارد که قراردادهای نفتی در واقع چهره‌ای از معارضه منافع شرکت‌های نفتی خارجی با منافع ملی دولت‌های صاحب مخزن است. در تعارض مطرح شده، این سوال مهم در برابر دولت‌های میزبان وجود داشته و دارد که کدام‌یک از قراردادهای بالادستی متعارف و موجود را باید انتخاب کنند تا منافع بیشتری کسب شود. ...  بیشتر