طراحی مدل تکاملی گذار ایران به اقتصاد دیجیتال

محمدعلی مرادی؛ محمدرضا هدایتی

دوره 18، شماره 68 ، فروردین 1397، ، صفحه 219-251

https://doi.org/10.22054/joer.2018.8692

چکیده
  امروزه دیجیتال‌سازی اقتصاد با رویکرد ارتقای بهره‌وری، افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال به‌عنوان یکی از رویکردهای غالب در اغلب کشورهای جهان درآمده است. با توجه به ساختارهای سنتی حاکم بر تولید و تجارت کشور و پایین بودن توان رقابتی اقتصاد که با پایین بودن نرخ رشد بهره‌وری، رشد اقتصادی نازل و نرخ بیکاری بالا به‌ویژه نرخ بیکاری دانش‌آموختگان ...  بیشتر