آسیب‌شناسی چگونگی اثرگذاری فشار عرضه مهاجران افغانستانی بر بیکاری در ایران

سید مصطفی حسینی؛ بیژن باصری؛ غلامرضا عباسی

دوره 18، شماره 70 ، مهر 1397، ، صفحه 209-243

https://doi.org/10.22054/joer.2018.9565

چکیده
  مهاجرت به دلیل اثرگذاری بر عرضه نیروی کار و فشار بر نرخ بیکاری، یکی از دغدغه‌های اساسی سیاست‌گذاران در شرایط رکودی و بازدهی پایین فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود. در سه دهه گذشته ایران در زمره یکی از کشورهای مهاجرپذیر با طیف گسترده‌ای از مهاجران افغانستانی روبه‌رو  بوده که دارای زبان، مذهب، فرهنگ، منافع متقابل منطقه‌ای و مرز ...  بیشتر