تأثیر آزادسازی مالی و تجاری بر نوسان پذیری تولید در ایران

محسن ابراهیمی؛ حمیدرضا لارتی

دوره 12، شماره 46 ، مهر 1391، ، صفحه 1-26

چکیده
  در دهه­های اخیر، سیاست­های آزادسازی مالی و تجاری مورد توجه اغلب کشورها قرار گرفته و نتایج مختلفی را برای آنها به دنبال داشته است. به همین منظور در این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر آزادسازی مالی و تجاری بر نوسان تولید در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه­های توزیعی (ARDL) برای دوره زمانی 1349 تا 1386 هستیم. نتایج نشان ...  بیشتر

پوشش ریسک نوسانات درآمدهای نفتی با استفاده از قراردادهای آتی در ایران

محسن ابراهیمی؛ علیرضا قنبری

دوره 9، شماره 34 ، مهر 1388، ، صفحه 173-204

چکیده
  عامل اصلی در نوسانات درآمدهای نفتی، نوسان قیمتهای نفت است. از آنجایی که اقتصاد ایران متکی به درآمدهای نفتی است؛ تثبیت و مقابله با ریسک نوسانات قیمت نفت، لازم و ضروری می‌نماید. یکی از راهکارهای نوین و جذاب مقابله با ریسک قیمت نفت، ورود به بازارهای کاغذی نفت و استفاده از ابزارهای مشتقه مالی است که موضوع مطالعه این مقاله است. ابزار پوششی ...  بیشتر