نهادها و ابزارهای تنظیم‌گری و جایگاه آن در صنعت حمل‌ونقل ریلی؛ درس‌هایی برای ایران

محمد عظیم زاده آرانی؛ فرشاد مومنی

دوره 17، شماره 66 ، مهر 1396، ، صفحه 97-123

https://doi.org/10.22054/joer.2017.8203

چکیده
  امروزه تنظیم‌گری دولت از طریق نهادهای تنظیم‌گر به واسطه‌ وجود شکست بازار در اقتصادهای مبتنی بر بازار، امری حیاتی به‌شمار می‌آید. صنعت حمل‌ونقل ریلی از جمله صنایعی است که به دلیل ویژگی‌های خاص آن، نظیر انحصار طبیعی، ماهیت چندمحصولی فعالیت، نقش خاص زیرساخت‌های آن و اثرات خارجی منجر به شکست بازار شده است و به همین دلایل، این صنعت ...  بیشتر