اثر تثبیت‌کنندگی خودکار سیاست‌های مالی بر سیکل تجاری در کشورهای منتخب عضو اوپک

زهرا افشاری؛ موراشین جوان؛ شمس الله شیرین بخش

دوره 12، شماره 47 ، دی 1391، ، صفحه 21-50

چکیده
    اگرچه مطالعات گسترده‌ای در زمینه نقش تثبیت‌کننده خودکار و کارایی آن وجود دارد، اما مطالعات تجربی اندکی در این زمینه انجام شده است.در این پژوهش به مطالعه تجربی اثرات مالی به‌عنوان تثبیت‌کننده خودکار پرداخته می‌شود.این مقاله با استفاده از تکنیک داده‌های پانل برای گروهی از کشورهای عضو اوپک (شامل ایران) در دوره زمانی 2009-1976، به ...  بیشتر

بررسی پایداری مالی در ایران

زهرا افشاری؛ شمس الله شیرین بخش؛ مریم بهشتی

دوره 12، شماره 45 ، تیر 1391، ، صفحه 27-54

چکیده
  کشورهای تولیده­کننده نفت با چالش­های فزاینده مالی مواجه هستند، زیرا درآمدهای نفتی پایان­پذیر، نوسانی و نامطمئن هستند و از تحولات بیرونی اقتصاد سرچشمه می­گیرند. اتکای درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی که غیرقابل پیش­بینی است­، مدیریت مالی را در این کشورها در کوتاه‌مدت و بلندمدت پیچیده­ تر می­سازد. پایداری مالی به­طور ...  بیشتر