تجزیه و تحلیل کارکرد کشف قیمت قراردادهای آتی سکه طلا در ایران

احمد محمدی؛ زینب سواری؛ خالد احمدزاده

دوره 16، شماره 63 ، دی 1395، ، صفحه 25-60

https://doi.org/10.22054/joer.2017.7583

چکیده
  هدف از نگارش این مقاله پاسخ به این سوال است که آیا قراردادهای آتی سکه طلا در ایران به یکی از کارکردهای اصلی خود، یعنی کشف قیمت دست یافته است  یا خیر. برای بررسی این موضوع از آزمون‌های علیت خطی و غیرخطی میان بازار نقدی و آتی سکه، سرریز نوسانات میان دو بازار و سهم هر بازار از فرآیند کشف قیمت بهره گرفته شده است. داده‌های مورد استفاده ...  بیشتر