بررسی تعاملات الزامات مقرراتی سرمایه و نقدینگی در شبکه بانکی کشور

رضا تهرانی؛ مهشید شاهچرا؛ سعید فلاح پور؛ زینب بیابانی

دوره 21، شماره 81 ، تیر 1400، ، صفحه 45-77

https://doi.org/10.22054/joer.2022.58845.948

چکیده
   بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی، توجه مضاعف نهادهای بین‌المللی به مقوله مقررات‌گذاری بانکی را در پی داشت. در این راستا کمیته بال به منظور اعمال نظارت بانکی موثر اقدام به بازنگری و ارائه معیارها و الزامات جدید در حوزه مقررات بانکی همچون بازنگری در الزامات کفایت سرمایه، ارائه الزامات نقدینگی و نسبت اهرمی کرد. به طور کلی، ...  بیشتر