راهکارهای توسعه کسب‌وکارهای الکترونیک در چارچوب تسهیل و ارتقای فضای کسب‌وکار

سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی؛ مسعود عسگری مهر؛ فرخنده مرتاض هجری

دوره 18، شماره 68 ، فروردین 1397، ، صفحه 253-290

https://doi.org/10.22054/joer.2018.8693

چکیده
  کسب‌وکار الکترونیک به‌عنوان یکی از توانمندسازها در اقتصاد کشور و زیرمجموعه فناوری‌های اطلاعات در دهه گذشته رشد چشمگیری داشته است. بازارهای امروزی، جهانی است و همواره در حال تغییر و گذار از صنعت به دانش و فناوری است. فضای امروز کسب‌وکار از حالت فیزیکی به حالت الکترونیکی تغییر شکل یافته و بازارهای سنتی و آفلاین را دگرگون ساخته‌اند. ...  بیشتر