ارزیابی اثر نااطمینانی نرخ ارز بر تامین مالی بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران

مهدی یزدانی؛ حامد پیرپور

دوره 17، شماره 67 ، دی 1396، ، صفحه 35-65

https://doi.org/10.22054/joer.2018.8563

چکیده
  به طور کلی توسعه‌ زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های اقتصادی، مستلزم تامین مالی است. با این وجود، نوسان‌های نرخ ارز از طریق ریسک‌های تبدیل، معامله، اقتصادی، اعتباری، نقدشوندگی و نقدینگی باعث افزایش هزینه‌های تامین مالی می‌شود. با توجه به اهمیت نقش نااطمینانی نرخ ارز در این مطالعه ابتدا اثر نوسان‌های نرخ ارز بر تامین مالی شرکت‌های ...  بیشتر