سنجش آثار شیوع ویروس کووید- 19 بر تولید و اشتغال اقتصاد ایران

اسفندیار جهانگرد؛ جمال کاکایی

دوره 21، شماره 80 ، فروردین 1400، ، صفحه 47-77

https://doi.org/10.22054/joer.2021.52995.872

چکیده
   کووید-19 در اواخر سال 2019 در اکثر کشورهای جهان فراگیر شد. علاوه بر تلفات انسانی (ابتلا و مرگ‌ومیر)، اقتصاد کشورها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. براساس آمار صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی جهان در سال 2020 میلادی حدود 5/3 درصد منفی بوده است. با وجود آنکه تولید ناخالص داخلی ایران در این سال حدود 5/1 درصد مثبت بوده است، اما آثار این همه‌گیری ...  بیشتر